Nemocnica roka 2015

Ocenenie nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2011 - 2014. Hodnotené nemocnice museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v základných odbornostiach) a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch. Posudzované bolo obdobie rokov 2011 až 2014, pričom so vzdialenejším rokom sa váha hodnôt ukazovateľov znižovala. Nemocnice boli pre účely hodnotenia rozdelené do dvoch kategórií, pričom každé kategória bola hodnotená samostatne. Zobraziť úplnú metodiku.

Zoraďte si rebríček podľa ľubovoľného stĺpca kliknutím na jeho názov. Legenda k jednotlivým stĺpcom sa nachádza na konci stránky.

Štátne univerzitné a fakultné nemocnice

  Názov   Rating ▼   A B C   A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C1
1Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 63,0 835258 885570406534103789592294
2Fakultná nemocnica Nitra 62,6 526175 582582484421863790939933
3Univerzitná nemocnica Martin 56,3 843360 8863102034164030100417565
4Fakultná nemocnica Trenčín 49,3 444264 46355647110412998466186
5Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 48,4 524845 582361194325374494561960
6Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 47,3 475142 4747795818141837642850
7Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov 46,2 205660 1638774047264841903546100
8Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 38,2 363643 4405123162981892394051
9Fakultná nemocnica Trnava 29,7 151663 17332291611900626065
10Univerzitná nemocnica Bratislava 29,5 263921 28122927533040248261244
11Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 28,1 122252 45400401491967664249

Všeobecné nemocnice

  Názov   Rating ▼   A B C   A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C1
1Ľubovnianska nemocnica, n.o. 75,1 896673 90857854704226791005910061
2Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 68,9 944970 996924063568049966210049
3Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 61,2 585671 5768543565527357604710066
4Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 58,7 386768 34568847940937156619054
5Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín 58,3 575761 528168317230634081546070
6Nemocnica Poprad, a.s. 58,2 565170 555954285230633694639750
7NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov 56,6 584570 557360384427353466569263
8Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 54,7 554765 5275313166547629544410051
9Nemocnice a polikliniky, a.s., Žiar nad Hronom a Rimavská Sobota 54,4 345377 29607528281045611008410047
10Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 49,9 325265 333073193517586972449556
11Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš 49,9 405849 365758455822567194480100
12Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 49,6 284972 2638743039413244603910076
13Forlife n.o., Všeobecná nemocnica Komárno 49,5 493669 4853661212113235504110065
14Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 49,4 295266 2552711463222461914610052
15Vranovská nemocnica, a.s. 49,1 305757 255377284550584580667333
16Nemocnice s poliklinikami, n.o., Levice a Topoľčany 47,4 324072 29485624244515352449083
17Nemocnica Snina s.r.o. 46,2 364459 3352522574323435514210035
18Nemocnica na okraji mesta, n.o., nemocnica Partizánske 42,8 424047 424246273710352398385350
19Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica 42,6 344154 41060402422455914667025
20Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 42,0 365235 306184453917267151212857
21Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 41,1 503145 4673055634333585561168
22Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 41,0 454235 41678113613403829404917
23Nemocnica Zvolen a.s. (vrátane prevádzky v Krupine) 40,5 244551 204860332823384375357543
24Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. 39,4 422458 376401160243817405610018
25Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. 38,0 325422 361680296723505645322312
26Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 37,0 214444 126656315210323578353563
27Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 32,6 502920 514411163026456875353
28Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 30,2 333324 3050401030402856615057
29Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 27,2 152541 94614305513203917241000

Nehodnotené nemocnice

Nemocnice, ktoré neboli hodnotené, keďže nesplnili niektoré z kvalifikačných kritérií. Viac informácií o kvalifikačných kritériách možno nájsť v úplnej metodike.

  Názov   Rating   A B C   A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C1
-Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš - --- ------------
-Gemerclinic, n.o., Hnúšťa - --- ------------
-Hospitale, s.r.o., Šahy - --- ------------
-Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec - --- ------------
-Nemocnica Krompachy spol. s r.o. - --- ------------
-Mestská nemocnica Prof. Rudolfa Korca, Zlaté Moravce - --- ------------
-Nemocničná a.s., Nemocnica Malacky - --- ------------
-Nemocnica svätého Michala, a.s., Bratislava - --- ------------
-Železničná nemocnica s poliklinikou Košice - --- ------------
-Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená - --- ------------
-Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava - --- ------------
-Pro Vitae, n. o., všeobecná nemocnica Gelnica - --- ------------
-SI Medical, s.r.o., Nemocnica s poliklinikou Medissimo - --- ------------
-Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o. - --- ------------
-Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. - --- ------------
-Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o. - --- ------------
-Nemocnica s poliklinikou Myjava - --- ------------
-Železničná nemocnica Bratislava, Novapharm, s.r.o. - --- ------------
-Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n.o. - --- ------------
-Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. - --- ------------
-Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca - --- ------------
-Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany - --- ------------

Ukazovatele vstupujúce do hodnotenia

Skupina ukazovateľov Váha Názov ukazovateľa Váha
A Spokojnosť pacientov 30 % A1 Celková spokojnosť pacientov 25 %
A2 Sťažnosti pacientov 5 %
B Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti 40 % B1 Reoperovanosť 10 %
B2 Rehospitalizovanosť do 30 dní 5 %
B3 Úmrtnosť po operačných výkonoch 5 %
B4 Úmrtnosť na akútnu mozgovo-cievnu príhodu 5 %
B5 Úmrtnosť na JIS 5 %
B6 Úmrtnosť na lôžkovom oddelení po preklade z JIS 5 %
B7 Pokuty od ÚDZS 5 %
C Hospodárenie a transparentnosť 30 % C1 Schopnosť generovať vlastné zdroje 10 %
C2 Dlh po lehote splatnosti 10 %
C3 Index transparentnosti 10 %
-   100 % -   100 %