Nemocnica roka 2016

Ocenenie nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2012 - 2015. Hodnotené nemocnice museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v základných odbornostiach) a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch. Posudzované bolo obdobie rokov 2012 až 2015, pričom so vzdialenejším rokom sa váha hodnôt ukazovateľov znižovala. Nemocnice boli pre účely hodnotenia rozdelené do dvoch kategórií, pričom každé kategória bola hodnotená samostatne. Zobraziť úplnú metodiku.

Zoraďte si rebríček podľa ľubovoľného stĺpca kliknutím na jeho názov. Legenda k jednotlivým stĺpcom sa nachádza na konci stránky.

Štátne univerzitné a fakultné nemocnice

  Názov   Rating ▼   A B C D   A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 D1
1Fakultná nemocnica Nitra 60,1 52651007 573188544389557891001007
2Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 56,0 53533992 573865264433474297582192
3Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 55,1 80474944 84646340593233481653244
4Univerzitná nemocnica Martin 52,4 89354942 9561191536144830100425742
5Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 47,5 4457664 42538560281031857053784
6Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov 42,7 23582363 203282413825584097262063
7Fakultná nemocnica Trenčín 42,2 44394742 47334840020412589415242
8Fakultná nemocnica Trnava 35,4 28195370 34542297131330525370
9Univerzitná nemocnica Bratislava 35,3 2460133 2520645052276865920233
10Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice. štátna príspevková organizácia 30,0 32382610 40063231827112179361710
11Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 23,2 10195020 1470041643660594020

Všeobecné nemocnice

  Názov   Rating ▼   A B C D   A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 D1
1Ľubovnianska nemocnica. n.o. 77,0 83658392 838374617453157690719592
2Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 66,9 94608320 100686007262805884689820
3Nemocnica Poprad. a.s. 64,5 62528575 6359533747416227947010075
4Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 59,3 70625047 688276337844653488643647
5Nemocnica s poliklinikou Trebišov. a.s. 58,5 54537261 5935683631285358874510061
6Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník. a.s. 58,3 50626452 5916844659485164642910052
7Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča. a.s. 56,2 56607521 565653485859734987539821
8Vranovská nemocnica. a.s. 54,5 41557942 375779314845432890619842
9Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce. a.s. 54,3 33517375 294568176132414873469975
10Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 54,0 19708036 143885499509276785910036
11Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves. a.s. 53,6 49457260 4180333862617915374510060
12Nemocnice Žiar nad Hronom a Rimavská Sobota (Svet zdravia. a.s.) 52,0 37549613 316177372821436780959813
13Nemocnica A. Leňa Humenné. a.s. 51,8 46467053 46448527664502831419953
14NsP Sv. Jakuba. n.o. Bardejov 51,1 58496233 566562433835422383566733
15Nemocnica s poliklinikou Brezno. n.o. 50,7 32566550 332876384255463382428750
16Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 50,1 39583172 34595050574064579854972
17Nemocnice s poliklinikami. n.o.. Levice a Topoľčany 49,2 31456868 265253322422564770538368
18Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda. a.s. 48,1 53584023 525784544628278161295123
19Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava. a.s. 47,7 30427063 255354384425311476419963
20Forlife n.o.. Všeobecná nemocnica Komárno 47,1 50347045 47636320428462426449745
21Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 46,7 29672848 283079665827528689292648
22Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. 45,9 46308142 40723195728518706210042
23Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 45,2 54305953 50700115448222676655453
24Nemocnica Snina s.r.o. 43,8 4642727 445529146042553669441007
25Nemocnica Zvolen a.s. (vrátane prevádzky v Krupine) 43,8 33406248 285247431133464054398548
26Nemocnica na okraji mesta. n.o.. nemocnica Partizánske 42,0 41316644 462037361216411946329944
27Nemocnica s poliklinikou. n.o. Revúca 41,5 48372563 4463702319715484749163
28Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica. a.s. 41,3 37446410 4606242333655575765310
29Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 32,8 3443246 2951582139522710773046
30Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 28,1 5323630 53552261134436609230
31Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta. a.s. 26,3 1628517 1134164144332744429727

Úpravy bodov - kategória Transparentnosť

V záujme vyššej objektivity a presnosti hodnotenia sme dňa 14.11.2016 pristúpili k nasledovným bodovým revíziám v rámci ukazovateľa Index transparentnosti:

  • Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená – subindikátor Informácie o kvalite a efektívnosti: z 2b na 1b - oprava
  • Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca – Hospodárske informácie: z 0b na 1,5b a Informácie o kvalite a efektívnosti: z 0b na 1b – upozornenie na chybu; Odozva na žiadosť: z 0b na 2b - sprístupnenie dát tesne pred zverejnením výsledkov
  • Nemocničná a.s., Nemocnica Malacky – Sprístupnenie informácií cez VšZP: z 0b na 0,75b – sprístupnenie dát tesne pred zverejnením výsledkov
  • Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. – Odozva na žiadosť: z 2b na 0b – chýbajúce dáta
  • Nemocnice Žiar nad Hronom (s prevádzkou Banská Štiavnica) a Rimavská Sobota (Svet zdravia, a.s.) – Odozva na žiadosť: z 2b na 1b – chýbajúce dáta za RS
  • Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica – Informácie o sponzoroch: z 0b na 0,125b - oprava
  • Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - Prístup k zmluvám a ich zverejňovanie: z N/A na 1,66b - pridanie indikátora a jeho ohodnotenie

Za vzniknuté chyby sa ospravedlňujeme.
Transparency International Slovensko

Nehodnotené nemocnice

Nemocnice, ktoré neboli hodnotené, keďže nesplnili niektoré z kvalifikačných kritérií. Viac informácií o kvalifikačných kritériách možno nájsť v úplnej metodike.

  Názov   Rating   A B C D   A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 D1
-Gemerclinic. n.o.. Hnúšťa - ---- ------------
-Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená - ---- ------------
-Hospitale. s.r.o.. Šahy - ---- ------------
-Mestská nemocnica Prof. Rudolfa Korca. Zlaté Moravce - ---- ------------
-Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica. s.r.o. - ---- ------------
-Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica. s.r.o. - ---- ------------
-Nemocnica Krompachy spol. s r.o. - ---- ------------
-Nemocnica s poliklinikou Hlohovec. s.r.o. - ---- ------------
-Nemocnica s poliklinikou Ilava. n.o. - ---- ------------
-Nemocnica s poliklinikou Myjava - ---- ------------
-Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec - ---- ------------
-Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom. n.o. - ---- ------------
-Nemocnica svätého Michala. a.s.. Bratislava - ---- ------------
-Nemocničná a.s.. Nemocnica Malacky - ---- ------------
-Pro Vitae. n. o.. všeobecná nemocnica Gelnica - ---- ------------
-SI Medical. s.r.o.. Nemocnica s poliklinikou Medissimo - ---- ------------
-Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia. Bratislava - ---- ------------
-Všeobecná nemocnica s poliklinikou. n.o.. Veľký Krtíš - ---- ------------
-Železničná nemocnica Bratislava. Novapharm. s.r.o. - ---- ------------
-Železničná nemocnica s poliklinikou Košice (Železničné zdravotníctvo Košice. s.r.o.) - ---- ------------

Ukazovatele vstupujúce do hodnotenia

Skupina ukazovateľov Váha Názov ukazovateľa Váha
A Spokojnosť pacientov 25 % A1 Celková spokojnosť pacientov 20 %
A2 Sťažnosti pacientov 5 %
B Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti 40 % B1 Reoperovanosť 10 %
B2 Rehospitalizovanosť do 30 dní 5 %
B3 Úmrtnosť po operačných výkonoch 5 %
B4 Úmrtnosť na akútnu mozgovo-cievnu príhodu 5 %
B5 Úmrtnosť na JIS 5 %
B6 Úmrtnosť na lôžkovom oddelení po preklade z JIS 5 %
B7 Pokuty od ÚDZS 5 %
C Hospodárenie 20 % C1 Schopnosť generovať vlastné zdroje 10 %
C2 Dlh po lehote splatnosti 10 %
D Transparentnosť 15 % D1 Index transparentnosti 15 %
-   100 % -   100 %