Nemocnica roka 2017

Ocenenie nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2013 - 2016. Hodnotené nemocnice museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v základných odbornostiach) a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch. Posudzované bolo obdobie rokov 2013 až 2016, pričom so vzdialenejším rokom sa váha hodnôt ukazovateľov znižovala. Nemocnice boli pre účely hodnotenia rozdelené do dvoch kategórií, pričom každé kategória bola hodnotená samostatne. Zobraziť úplnú metodiku.

Zoraďte si rebríček podľa ľubovoľného stĺpca kliknutím na jeho názov. Legenda k jednotlivým stĺpcom sa nachádza na konci stránky.

Štátne univerzitné a fakultné nemocnice

  Názov   Rating ▼   A B C D   A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 D1
1Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN 58,5 84525341 925377445126263777733241
2Fakultná nemocnica Nitra 57,9 50611008 514275574259541951001008
3Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 57,0 63444697 722839274325503889632997
4Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 51,4 48516934 45636660315148085607834
5Univerzitná nemocnica Martin 46,9 86344617 9456131031125637100434917
6Fakultná nemocnica Trenčín 38,3 38294751 38393040023601141435151
7Fakultná nemocnica Trnava 36,4 21295063 2317543621221647544763
8Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov 34,7 24481741 23306844301955395925841
9Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 32,2 40322136 49052201829221346321036
10Univerzitná nemocnica Bratislava 30,0 1164013 127666355227179870013
11Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 25,1 2322468 203618031958133054398

Všeobecné nemocnice

  Názov   Rating ▼   A B C D   A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 D1
1Ľubovnianska nemocnica, n.o. 74,9 71609297 717065668055258442879797
2Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 67,3 89548542 100463506958776492729942
3Nemocnica Poprad, a.s. 62,4 53538672 5350524752246436977210072
4Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. 56,9 56596839 671065603849456186399739
5Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 54,6 63595134 588262327740614494643834
6Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 52,9 42527545 3669544961497614545010045
7Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 52,8 50467547 5433524535212656805010047
8Vranovská nemocnica, a.s. 51,5 39517839 345863355538292798599639
9Nemocnica Snina s.r.o. 49,9 43387364 38629854335944854510064
10Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 49,8 47497623 484113576059724968539823
11NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov 48,1 45387051 444738493722361469608151
12Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 47,6 34477140 35276229684873170449940
13Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 47,4 30435873 255156142531433290674973
14Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 46,9 45542659 425443575137554810050259
15Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 46,2 45437222 454649564915138427638222
16Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 45,8 24416865 30043422642262581498665
17Nemocnice Žiar nad Hronom (s prevádzkou Banská Štiavnica) a Rimavská Sobota (Svet zdravia, a.s.) 45,0 22459023 193555381914396476819823
18Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 44,5 21387362 2119471758234338334710062
19Nemocnice s poliklinikami, n.o., Levice a Topoľčany 44,4 22407059 164628412414524787588359
20Forlife n.o., Všeobecná nemocnica Komárno 44,2 44347332 405947201322323163489932
21Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. 42,1 43318316 41510245027536876610016
22Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 42,0 9574060 9848724818398795473260
23Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 40,1 27426721 33129463033617337805521
24Nemocnica Zvolen a.s. (vrátane prevádzky v Krupine) 39,7 30326445 30325151313263624418645
25Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 38,5 25286257 271740382612271035477757
26Nemocnica na okraji mesta, n.o., nemocnica Partizánske 35,7 22365530 27353493745973288330
27Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 35,7 22333467 2417402329974773541367
28Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 32,1 2244158 1934582748412721712058
29Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 30,6 6317215 2183148302521611578815
30Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 25,7 4821430 52292313305110409030

Nehodnotené nemocnice

Nemocnice, ktoré neboli hodnotené, keďže nesplnili niektoré z kvalifikačných kritérií. Viac informácií o kvalifikačných kritériách možno nájsť v úplnej metodike.

  Názov   Rating   A B C D   A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 D1
-Gemerclinic, n.o., Hnúšťa - ---- ------------
-Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená - ---- ------------
-Hospitale, s.r.o., Šahy - ---- ------------
-Mestská nemocnica Prof. Rudolfa Korca, Zlaté Moravce - ---- ------------
-Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o. - ---- ------------
-Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. - ---- ------------
-Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o. - ---- ------------
-Nemocnica Krompachy spol. s r.o. - ---- ------------
-Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. - ---- ------------
-Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. - ---- ------------
-Nemocnica s poliklinikou Myjava - ---- ------------
-Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec - ---- ------------
-Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n.o. - ---- ------------
-Nemocnica svätého Michala, a.s., Bratislava - ---- ------------
-Nemocničná a.s., Nemocnica Malacky - ---- ------------
-Pro Vitae, n. o., všeobecná nemocnica Gelnica - ---- ------------
-SI Medical, s.r.o., Nemocnica s poliklinikou Medissimo - ---- ------------
-Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava - ---- ------------
-Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš - ---- ------------
-Železničná nemocnica Bratislava, Novapharm, s.r.o. - ---- ------------
-Železničná nemocnica s poliklinikou Košice (Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.) - ---- ------------

Ukazovatele vstupujúce do hodnotenia

Skupina ukazovateľov Váha Názov ukazovateľa Váha
A Spokojnosť pacientov 25 % A1 Celková spokojnosť pacientov 20 %
A2 Sťažnosti pacientov 5 %
B Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti 40 % B1 Reoperovanosť 10 %
B2 Rehospitalizovanosť do 30 dní 5 %
B3 Úmrtnosť po operačných výkonoch 5 %
B4 Úmrtnosť na akútnu mozgovo-cievnu príhodu 5 %
B5 Úmrtnosť na JIS 5 %
B6 Úmrtnosť na lôžkovom oddelení po preklade z JIS 5 %
B7 Pokuty od ÚDZS 5 %
C Hospodárenie 20 % C1 Schopnosť generovať vlastné zdroje 10 %
C2 Dlh po lehote splatnosti 10 %
D Transparentnosť 15 % D1 Index transparentnosti 15 %
-   100 % -   100 %