Nemocnica roka 2018

Ocenenie nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2014 - 2017. Hodnotené nemocnice museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v základných odbornostiach) a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch. Posudzované bolo obdobie rokov 2014 až 2017, pričom so vzdialenejším rokom sa váha hodnôt ukazovateľov znižovala. Nemocnice boli pre účely hodnotenia rozdelené do dvoch kategórií, pričom každé kategória bola hodnotená samostatne. Zobraziť úplnú metodiku.

Predchádzajúce ročníky: 2017, 2016, 2015

Zoraďte si rebríček podľa ľubovoľného stĺpca kliknutím na jeho názov. Legenda k jednotlivým stĺpcom sa nachádza na konci stránky.

Štátne univerzitné a fakultné nemocnice

  Názov   Rating ▼   A B C D E   A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 D1 D2 E1
1Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 59,3 7937835686 854028154821254951669483605286
2Univerzitná nemocnica Martin 58,0 92341005247 975805361728604797100100545147
3Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN 54,7 9041166858 96515732612703356536516736258
4Fakultná nemocnica Nitra 49,4 504159957 53274851440139716574259710057
5Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 45,0 4635207857 4548395835119785326420777957
6Fakultná nemocnica Trenčín 39,9 523006371 534093002415681289200646271
7Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov 39,4 4639291972 48305041341604840743629231472
8Fakultná nemocnica Trnava 38,3 402966069 4224203151438251287676635769
9Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 37,1 2528564664 2526440350226532184856484464
10Univerzitná nemocnica Bratislava 36,9 55826065 53456457233873927689260165
11Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 31,8 4222641254 4802636192319212210126417754

Všeobecné nemocnice

  Názov   Rating ▼   A B C D E   A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 D1 D2 E1
1Ľubovnianska nemocnica, n.o. 68,4 906709077 93705659875878347690360829777
2Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 67,5 8356678659 865745177564608150596967759659
3Nemocnica Poprad, a.s. 62,4 6949518774 7061204157315269548295517510074
4Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 60,2 54461008355 545060247649404376886100689955
5Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 59,3 6059268450 577858406857467250837826699850
6Vranovská nemocnica, a.s. 58,8 6356268550 626952436451554045988426739850
7Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. 58,3 5844898536 577136115035406234909689729936
8Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. 57,1 7650168354 814144546156354755524216689854
9Nemocnica Rimavská Sobota (Svet zdravia, a.s.) 56,6 6549278651 675552344826215973797827779451
10Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 54,9 5751427644 57540406260287172968742648844
11Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 54,3 4746708052 47481956922487860795370728852
12Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 54,1 6848106962 668773347105275442210010627762
13Forlife n.o., Všeobecná nemocnica Komárno 53,6 5235987847 497436272831163851548598659147
14Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 53,1 6238418457 64525275128461676748141699957
15Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 51,8 7149413748 708250218143396656319741452948
16Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 51,2 6438488645 655511434227612740651148819045
17Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 50,7 4144458256 413833136632473655745845679756
18Nemocnica Snina s.r.o. 49,8 733258461 7465153445375619779356710061
19NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov 49,0 5544197357 546451484631223340773419717457
20Nemocnica Žiar nad Hronom (s prevádzkou Banská Štiavnica) 48,6 4244278250 452350352518383558876827729150
21Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 48,6 3557335352 362459685127622297664433594652
22Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 48,5 3337718651 342244364129283835394971799351
23Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 48,4 4546723752 51046514546297536427272452952
24Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 47,3 5642871256 565555254851373333518587131056
25Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 45,6 5154311651 496444416143556063678131231051
26Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 44,4 3840455353 393627373650413231747545475853
27Nemocnica Zvolen a.s. (vrátane prevádzky v Krupine) 44,2 3935398045 3845484223103549645039709045
28Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 44,0 5132643563 5064300314260583457964422863
29Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 42,6 4629326761 473939264726163413316832627261
30Nemocnica s poliklinikou Myjava 42,1 4847331546 484826615316376794368733191046
31Nemocnica Levice s.r.o. 39,8 636408343 2384541232302557719440788943
32Nemocnica na okraji mesta, n.o., nemocnica Partizánske 37,8 4031195950 44124449011404018393319457350
33Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 37,8 5133313050 533630428048965784231382250
34Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 37,1 582378167 6043716137555423147781067

Nehodnotené nemocnice

Nemocnice, ktoré neboli hodnotené, keďže nesplnili niektoré z kvalifikačných kritérií. Viac informácií o kvalifikačných kritériách možno nájsť v úplnej metodike.

  Názov   Rating   A B C D E   A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 D1 D2 E1
-Gemerclinic, n.o., Hnúšťa - ----- ---------------
-Hospitale, s.r.o., Šahy - ----- ---------------
-Mestská nemocnica Prof. Rudolfa Korca, Zlaté Moravce - ----- ---------------
-Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o. - ----- ---------------
-Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. - ----- ---------------
-Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o. - ----- ---------------
-Nemocnica Krompachy spol. s r.o. - ----- ---------------
-Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. - ----- ---------------
-Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. - ----- ---------------
-Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec - ----- ---------------
-Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n.o. - ----- ---------------
-Nemocnica svätého Michala, a.s., Bratislava - ----- ---------------
-Nemocničná a.s., Nemocnica Malacky - ----- ---------------
-Pro Vitae, n. o., všeobecná nemocnica Gelnica - ----- ---------------
-SI Medical, s.r.o., Nemocnica s poliklinikou Medissimo - ----- ---------------
-Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava - ----- ---------------
-Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš - ----- ---------------
-Železničná nemocnica Bratislava, Novapharm, s.r.o. - ----- ---------------
-Železničná nemocnica s poliklinikou Košice (Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.) - ----- ---------------

Ukazovatele vstupujúce do hodnotenia

Skupina ukazovateľov Váha Názov ukazovateľa Váha
A Spokojnosť pacientov 20 % A1 Celková spokojnosť pacientov 17,5 %
A2 Sťažnosti pacientov 2,5 %
B Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti 45 % B1 Reoperovanosť 7,5 %
B2 Rehospitalizovanosť do 30 dní 5 %
B3 Úmrtnosť po operačných výkonoch 5 %
B4 Úmrtnosť na akútnu mozgovo-cievnu príhodu 5 %
B5 Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti 5 %
B6 Úmrtnosť na JIS 5 %
B7 Úmrtnosť na lôžkovom oddelení po preklade z JIS 5 %
B8 Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou 5 %
B9 Pokuty od ÚDZS 2,5 %
C Náročnosť diagnóz pacientov 10 % C1 Case-mix index 10 %
D Hospodárenie 15 % D1 Schopnosť generovať vlastné zdroje 7,5 %
D2 Dlh po lehote splatnosti a jeho medziročná zmena 7,5 %
E Transparentnosť 10 % E1 Index transparentnosti 10 %
-   100 % -   100 %