Všeobecne o projekte

Stránka umožňuje zobrazovať profily jednotlivých lôžkových zdravotníckych zariadení a odborností (oddelení), ktoré sa v týchto zariadeniach nachádzajú, ako aj rebríčky vybraných zariadení alebo oddelení podľa vybraných ukazovateľov - najmä indikátorov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, spokojnosti pacientov, čakacích lehôt na operácie, hospodárenia a transparentnosti.

Hodnotenie zdravotníckych zariadení je projektom inštitútu INEKO a vznikol v spolupráci s Transparency International Slovensko. Partnermi projektu sú DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s. Ďakujeme Dôvere zdravotnej poisťovni, a.s. za pomoc a spoluprácu pri tvorbe portálu a za poskytnutie štatistických údajov potrebných pre vyhodnotenie kvality a efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti v SR. Týmto by sme sa chceli poďakovať Union zdravotnej poisťovni, a.s. za súčinnosť a za poskytnutie štatistických údajov potrebných pre vyhodnotenie kvality a efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti v SR. Všetky údaje uvedené na internetovom portáli, ktoré pochádzajú z Union zdravotnej poisťovne, a.s., sú riadne označené ako Zdroj: Union zdravotná poisťovňa, a.s. Niektoré údaje môžu byť skreslené napríklad malou početnosťou vzorky a nemusia tak zodpovedať realite v danom zariadení.

INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Údaje zobrazované na portáli sú prevzaté od zdravotných poisťovní, zdravotníckych zariadení, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR, Ministerstva zdravotníctva SR, samosprávnych krajov, Úradu pre verejné obstarávanie a ďalších inštitúcií. Prípadné chyby sa snažíme zisťovať a po ich verifikovaní relevantnými inštitúciami aj priebežne odstraňovať. Používateľ portálu berie na vedomie skutočnosť, že zverejnené dáta môžu obsahovať chyby spôsobené spracovaním veľkého množstva údajov, ako aj chyby spôsobené pri tvorbe pôvodných dát. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou. Prevádzkovateľ môže vykonávať na portáli funkčné a obsahové zmeny ako napr. pridávanie alebo odoberanie dátových zdrojov či ukazovateľov, a to bez upozornenia používateľov a podľa vlastného uváženia.

Poskytovaním objektívnych údajov chceme pritiahnuť pozornosť verejnosti k diskusii o kvalite a efektívnosti zdravotníckych zariadení. Pokiaľ majú ľudia viac kvalitných informácií, dokážu sa na ich základe lepšie rozhodnúť a vytvoriť aj účinnejší tlak na zlepšovanie verejných služieb. Myslíme si preto, že projektom pomôžeme jednak pacientom a ich príbuzným, ale aj samotným zariadeniam.

Kontakt

INEKO
INEKO - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
Bajkalská 25
827 18 Bratislava 212
mail: nemocniceineko.sk (na tejto adrese privítame aj vaše postrehy a pripomienky)
tel.: 02 / 5341 1020
fax: 02 / 5823 3487
Autori
Peter Goliaš
Peter Klátik
Rastislav Kováčik
Matej Tunega
Dušan Zachar

Zoznam ukazovateľov

Zobraziť všetky ukazovatele prehľad všetkých 154 ukazovateľov zobrazovaných na portáli s ich vysvetlením a zdrojom