Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov  (1)JIS chirurgická  (1)JIS gynekologická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)JIS pediatrická  (1)JIS úrazová  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Paliatívna medicína  (1)Pediatria  (1)Úrazová chirurgia  (1)Ústavná ošetrovateľská starostlivosť  (1)Vnútorné lekárstvo  (2)

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:17335469
Adresa:Palárikova 2311, 022 01 Čadca zobraziť na mape
E-mail:kysuckanemocnica@kysuckanemocnica.sk
Web:www.kysuckanemocnica.sk
Prevádzkovateľ:Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,80*3,012,222,17-0,16
  Správanie lekárov na oddelení1,63*2,291,851,77-0,31
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,69*2,732,061,97-0,33
  Správanie sestier na oddelení1,64*2,241,871,900,12
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,65*2,511,921,80-0,46
  Starostlivosť sestier na oddelení1,60*2,381,881,87-0,02
  Kvalita ubytovania na oddelení2,13*2,832,362,31-0,14
  Kvalita stravy na oddelení2,18*3,372,582,48-0,30
  Kvalita upratovania na oddelení1,85*2,241,971,95-0,07
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,69*2,632,001,89-0,38
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,76*2,552,031,94-0,32
  Informácie od sestier o ďalšom postupe2,03*2,662,262,11-0,52
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,76*2,662,102,120,07
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,552,552,20-0,66
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,552,552,42-0,21
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková3,6 %0,8 %4,2 %4,2 %3,2 %-0,26
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**9,9 %10,4 %11,8 %0,10
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**3,8 %3,6 %4,6 %0,25
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu16,7 %13,5 %13,8 %12,8 %-0,07
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch*10,0 %8,3 %7,3 %-0,04
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,1 %0,0 %3,1 %2,9 %2,0 %-0,81
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti6,6 %0,0 %3,5 %3,6 %5,4 %0,62
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti16,4 %60,9 %58,7 %57,8 %36,8 %-1,17
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,3 %0,3 %0,2 %-0,16
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní7,7 %*11,8 %11,5 %6,5 %-2,23
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní18,9 %*13,6 %14,1 %11,8 %-0,66
  Reoperovanosť4,2 %3,4 %3,1 %3,2 %2,7 %-0,36
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %1,4 %1,3 %3,0 %0,91
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,3 % 
  Operovanosť54,6 %46,0 %51,1 %51,4 %58,5 %-0,55
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,0250,9750,27
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 34013613 39914 8759 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,25,36,66,55,8-0,29
  Točivosť pacienta13,5 %0,0 %7,7 %8,1 %8,2 %0,02
  Prijaté preklady0,7 %0,0 %1,2 %1,2 %2,2 %-0,09
  Odchádzajúce preklady2,1 %1,5 %2,8 %2,7 %3,0 %0,24
  Plánovanosť8,6 %3,7 %24,2 %22,6 %26,9 %-0,25
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV311314 2814 6232 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)22,616,1-2,31
  Počet lôžok460  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti4 465 238 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám21,2 %14,8 %-0,20
  Tržby21 022 466  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-39 763  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku881 023  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje4,0 %4,2 %-0,03
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti66,1 %51,8 %0,89
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií672 €762 €0,07
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,670,760,08
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií4,715,140,06
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovrok 2014: plaketa Baby friendly Hospital - Unicef
rok 2014: rebríček pôrodníc za rok 2013 - 3. miesto v SR - HPI
rok 2014: rebríček poisťovne Dôvera za rok 2013 - 4. míesto medzi všetobecnými nemocnicami
  Ďalšie úspechy či silné stránkyPozitívne hospodárenie, priama digitalizácia rádiologického oddelenia - bezfilmová technológia, rýchla a presná diagnostika v našich laboratóriách
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamigynekologicko-pôrodnícke odd.,rádiologické oddelenie- plná priama digitalizácie / bezfilmová technológia : CT, 2x RTG, mamograf/, aplikácia ozonoterapie s použitím kmeňových buniek a rastových faktorov pod CT kontrolou