Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov  (1)JIS chirurgická  (1)JIS gynekologická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)JIS pediatrická  (1)JIS úrazová  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Paliatívna medicína  (1)Pediatria  (1)Úrazová chirurgia  (1)Ústavná ošetrovateľská starostlivosť  (1)Vnútorné lekárstvo  (2)

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:17335469
Adresa:Palárikova 2311, 022 01 Čadca zobraziť na mape
E-mail:kysuckanemocnica@kysuckanemocnica.sk
Web:www.kysuckanemocnica.sk
Prevádzkovateľ:Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,94*2,642,292,05-0,98
  Správanie lekárov na oddelení1,78*2,442,111,79-1,38
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe2,06*2,862,471,98-1,80
  Správanie sestier na oddelení1,97*2,562,271,97-1,13
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,92*2,292,101,83-1,12
  Starostlivosť sestier na oddelení1,97*2,372,171,94-0,86
  Kvalita ubytovania na oddelení2,00*2,762,392,36-0,06
  Kvalita stravy na oddelení2,06*3,172,632,51-0,41
  Kvalita upratovania na oddelení1,94*2,542,251,98-0,82
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,79*2,512,151,93-0,83
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,83*2,662,251,96-1,18
  Informácie od sestier o ďalšom postupe2,03*2,922,482,14-1,20
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,88*2,622,262,16-0,44
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková3,6 %1,5 %4,2 %4,1 %3,0 %-0,40
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti10,0 %9,1 %9,2 %12,2 %0,39
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**2,5 %2,4 %4,8 %0,47
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu20,0 %*12,8 %13,2 %12,2 %-0,08
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**27,3 %6,6 %-0,91
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,2 %2,3 %3,3 %3,1 %2,0 %-0,08
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti6,2 %2,3 %4,3 %4,3 %5,8 %0,29
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti20,0 %72,1 %61,2 %60,4 %35,3 %-1,29
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,2 %0,5 %0,2 %0,2 %0,2 %-0,32
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní7,4 %58,3 %12,8 %12,4 %6,3 %-2,24
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní21,3 %60,0 %14,7 %15,3 %11,3 %-1,03
  Reoperovanosť4,6 %0,0 %3,1 %3,2 %2,6 %-0,08
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)*0,0 %1,0 %0,9 %3,1 %0,49
  Dekubity (preležaniny)0,1 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,5 %0,6 % 
  Operovanosť66,2 %44,8 %59,1 %59,5 %56,9 %0,21
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9470,9020,23
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 44320011 94013 5838 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,15,77,47,36,5-0,29
  Točivosť pacienta13,2 %2,0 %9,1 %9,4 %9,4 %-0,00
  Prijaté preklady1,0 %1,0 %1,3 %1,3 %2,4 %-0,13
  Odchádzajúce preklady1,5 %1,5 %2,3 %2,2 %2,7 %0,31
  Plánovanosť2,4 %9,5 %9,7 %8,9 %12,5 %-0,20
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV371641 9262 3611 708 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)22,715,8-2,53
  Počet lôžok436460433  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti3 870 513 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám18,3 %13,3 %-0,18
  Tržby21 175 441  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení741 484  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku845 168  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje7,5 %4,0 %0,54
  Krátkodobé záväzky8 342 598  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky191 977  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti66,8 %44,7 %1,47
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €1 387 €0,63
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,860,67
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií4,425,800,27
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovrok 2014: plaketa Baby friendly Hospital - Unicef
rok 2014: rebríček pôrodníc za rok 2013 - 3. miesto v SR - HPI
rok 2014: rebríček poisťovne Dôvera za rok 2013 - 4. míesto medzi všetobecnými nemocnicami
  Ďalšie úspechy či silné stránkyPozitívne hospodárenie, priama digitalizácia rádiologického oddelenia - bezfilmová technológia, rýchla a presná diagnostika v našich laboratóriách
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamigynekologicko-pôrodnícke odd.,rádiologické oddelenie- plná priama digitalizácie / bezfilmová technológia : CT, 2x RTG, mamograf/, aplikácia ozonoterapie s použitím kmeňových buniek a rastových faktorov pod CT kontrolou