Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Arytmia a koronárna jednotka  (2)Chirurgia  (1)Cievna chirurgia  (1)Dermatovenerológia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Geriatria  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (2)Hematológia a transfuziológia  (2)Infektológia  (1)Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov  (4)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)JIS pediatrická  (1)Klinická onkológia  (1)Maxilofaciálna chirurgia  (1)Medicína drogových závislostí  (1)Neurológia  (1)Oftalmológia  (1)Ortopédia  (1)Otorinolaryngológia  (1)Pediatria  (1)Psychiatria  (2)Radiačná onkológia  (1)Rádiológia  (1)Úrazová chirurgia  (1)Urológia  (1)Vnútorné lekárstvo  (2)

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:00610577
Adresa:Jána Hollého 14, 080 01 Prešov zobraziť na mape
E-mail:riaditel@fnsppresov.sk
Web:www.fnsppresov.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,851,882,672,192,320,72
  Správanie lekárov na oddelení1,671,642,081,831,880,29
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,861,852,302,042,090,32
  Správanie sestier na oddelení1,621,902,321,972,030,36
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,761,742,111,901,930,19
  Starostlivosť sestier na oddelení1,591,742,161,861,970,75
  Kvalita ubytovania na oddelení2,122,512,802,482,610,64
  Kvalita stravy na oddelení2,292,592,842,582,710,74
  Kvalita upratovania na oddelení1,791,872,472,092,180,44
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,801,622,301,971,970,02
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,911,692,232,002,060,36
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,921,772,412,092,210,80
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,881,592,532,092,190,89
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,661,662,211,33
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym1,791,792,441,39
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,7 %1,6 %2,9 %2,5 %2,6 %0,32
  Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii0,5 %0,0 %4,8 %3,9 %3,6 %-1,10
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti9,7 %*9,2 %9,2 %8,9 %-0,16
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí2,0 %5,9 %3,4 %3,3 %5,5 %0,48
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu11,5 %14,0 %13,1 %12,9 %12,2 %-0,31
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,54
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch2,0 %*2,0 %3,4 %0,28
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,8 %1,0 %2,5 %1,9 %1,8 %-0,10
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,17
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti4,5 %5,1 %5,0 %4,9 %3,7 %-0,55
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti22,4 %39,1 %27,5 %27,6 %51,5 %1,00
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,1 %0,2 %0,3 %0,2 %0,2 %-0,46
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní10,6 %8,6 %4,8 %6,3 %7,0 %0,25
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní23,4 %11,8 %7,5 %11,5 %11,9 %0,13
  Reoperovanosť3,9 %1,3 %2,4 %2,8 %3,3 %0,52
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,9 %9,2 %5,0 %4,1 %3,4 %-0,41
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,3 %0,2 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %1,3 %0,9 %0,6 % 
  Operovanosť88,0 %51,3 %73,1 %73,8 %77,5 %-0,71
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,1671,187-0,29
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV9 7904 58825 88040 25836 410 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,76,26,96,76,2-1,06
  Točivosť pacienta11,9 %1,0 %6,6 %7,3 %7,9 %0,22
  Prijaté preklady2,1 %1,5 %2,2 %2,1 %1,9 %0,24
  Odchádzajúce preklady2,7 %2,5 %4,0 %3,5 %3,0 %-0,60
  Plánovanosť17,8 %16,3 %44,8 %35,1 %35,5 %-0,05
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV3 6431 0909 19013 92316 122 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)15,016,70,68
  Počet lôžok1 281  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Operácia katarakty s implantáciou vnútroočnej šošovky 921519655 
  PTCA koronárnych artérií 6910882121 
  Implantácia ICD *** 
  Implantácia TEP bedrového kĺbu108119116157 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu105118115182 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti64 876 021 €56 745 414 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám101,9 %83,2 %-0,48
  Tržby63 689 000  €68 202 182  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-9 599 642  €-9 433 950  € 
  Odpisy dlhodobého majetku4 046 491  €3 120 801  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-8,7 %-9,3 %0,05
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti80,2 %65,3 %1,15
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií1 751 €1 086 €-0,54
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,750,770,06
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií6,468,340,58
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovTOP Lekári SVK
2013
MUDr. Marcel Cina – TOP lekár Slovenska v kategórii gastroenterológia
MUDr. Ivan Viľcha – 2. miesto v odbore urológia
MUDr. Valéria Tkáčová – 3. miesto v odbore onkológia
2014
MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD. – TOP lekárka Slovenska v kategórii anesteziológia a intezívna medicína + urgentná medicína
doc. MUDr. František Németh, PhD. – TOP lekár Slovenska v kategórii geriatria
MUDr. Nataša Špiláková – 2. miesto v kategórii infektológia
Nominácia: MUDr. Miloslav Šimko – v odbore rádiológia

2014
Bc. Anna Vaňová - Rádiologický technik roka
Ocenenia oddelení
Oddelenie urológie FNsP J. A. Reimana Prešov - 21. výročná konferencia Slovenskej urologickej Spoločnosti (jún 2014) – jedno z troch najlepších urologických oddelení SVK
Cena PSK
2009
MUDr. Ján Kľoc, PhD. – za dlhoročný inovatívny prístup k liečbe ortopedických ochorení a zavádzanie nových operačných postupov
2014
doc. MUDr. Ján Kmec, PhD. – za zásluhy o vybudovanie prešovského kardiocentra a zavádzanie nových diagnostických a liečebných postupov.
  Ďalšie úspechy či silné stránkyzavedenie intervenčnej kardiologie v režime 7/24, výstavba nového internistického monobloku zo zdrojov OP Zdravotníctvo
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiurológia, ortopédia, kardiológia, oftalmológia,úrazová chirurgia