Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaArytmia a koronárna jednotkaChirurgiaCievna chirurgiaDermatovenerológiaDlhodobo chorýchDoliečovacieDrogové závislostiGastroenterológiaGeriatriaGynekológia a pôrodníctvoHematológia a transfuziológiaInfektológiaJednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencovJIS chirurgickáJIS cievnej chirurgieJIS gynekologickáJIS internáJIS neurochirurgickáJIS neurologickáJIS ortopedickáJIS pediatrickáJIS úrazováKardiológiaKlinická onkológiaKlinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológiaMaxilofaciálna chirurgiaMedicína drogových závislostíNeurológiaOftalmológiaOnkológia v chirurgiiOnkológia v gynekológiiOnkológia v urológiiOrtopédiaOtorinolaryngológiaPediatriaPlastická chirurgiaPsychiatriaRadiačná onkológiaRádiológiaÚrazová chirurgiaUrgentná medicínaUrológiaVnútorné lekárstvo

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:00610577
Adresa:Jána Hollého 14, 080 01 Prešov zobraziť na mape
E-mail:riaditel@fnsppresov.sk
Web:www.fnsppresov.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,821,722,792,292,18-0,65
  Správanie lekárov na oddelení1,631,472,522,051,89-0,87
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,751,682,752,242,09-0,89
  Správanie sestier na oddelení1,791,632,692,212,10-0,70
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,681,502,462,041,95-0,52
  Starostlivosť sestier na oddelení1,641,532,702,152,04-0,71
  Kvalita ubytovania na oddelení2,162,053,242,682,67-0,03
  Kvalita stravy na oddelení2,392,163,252,782,75-0,14
  Kvalita upratovania na oddelení1,771,582,602,152,180,17
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,661,552,692,152,02-0,87
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,971,502,702,262,05-1,29
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,842,002,842,372,24-0,77
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,601,952,992,362,21-1,22
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,922,922,46-0,90
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,572,572,20-0,82
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Operácia katarakty s implantáciou vnútroočnej šošovky 225196200191 
  Implantácia TEP bedrového kĺbu142119121201 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu149114118219 
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,2 %1,1 %3,6 %2,8 %2,6 %-0,38
  Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii2,0 %1,8 %5,9 %5,1 %3,6 %-1,11
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti3,1 %*12,1 %10,8 %7,4 %-1,73
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí5,1 %2,3 %4,4 %4,4 %4,9 %0,15
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu11,8 %0,0 %12,0 %11,6 %12,4 %0,47
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %0,61
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch2,5 %2,5 %2,5 %-0,00
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,2 %0,8 %3,3 %2,5 %2,3 %-0,29
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti4,7 %6,8 %8,0 %7,4 %10,6 %0,55
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti26,3 %48,3 %32,0 %39,3 %0,41
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,1 %0,8 %0,7 %0,6 %-0,21
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní16,4 %11,1 %9,0 %10,9 %11,4 %0,13
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní19,5 %15,2 %13,4 %14,9 %14,9 %-0,02
  Reoperovanosť6,9 %2,4 %1,5 %4,3 %6,0 %0,51
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)2,2 %*2,9 %2,6 %2,4 %-0,27
  Dekubity (preležaniny)0,1 %0,0 %0,1 %0,1 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,5 %1,2 % 
  Operovanosť86,3 %65,8 %72,6 %75,2 %74,2 %0,09
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV10 4463 93525 34639 72734 016 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)7,46,06,76,4-0,46
  Točivosť pacienta5,7 %7,8 %6,3 %6,4 %0,07
  Prijaté preklady1,7 %2,0 %1,8 %1,5 %0,44
  Odchádzajúce preklady1,9 %2,6 %2,1 %2,0 %-0,15
  Plánovanosť14,7 %20,5 %16,3 %27,0 %-1,12
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV3 5151 2003 6328 34710 585 
  Počet lôžok1 1621 281  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti41 011 586 €37 716 471 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám71,1 %61,9 %-0,34
  Tržby57 703 682  €61 564 290  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-13 013 636  €-8 446 130  € 
  Odpisy dlhodobého majetku4 142 442  €3 947 439  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-15,4 %-7,3 %-0,84
  Krátkodobé záväzky51 675 198  €48 167 378  € 
  Dlhodobé záväzky201 827  €308 736  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €218 339  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti66,3 %57,4 %0,66
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií8,316,92-0,56
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
 Získané ocenenia za ostatných 5 rokovTOP Lekári SVK
2013
MUDr. Marcel Cina – TOP lekár Slovenska v kategórii gastroenterológia
MUDr. Ivan Viľcha – 2. miesto v odbore urológia
MUDr. Valéria Tkáčová – 3. miesto v odbore onkológia
2014
MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD. – TOP lekárka Slovenska v kategórii anesteziológia a intezívna medicína + urgentná medicína
doc. MUDr. František Németh, PhD. – TOP lekár Slovenska v kategórii geriatria
MUDr. Nataša Špiláková – 2. miesto v kategórii infektológia
Nominácia: MUDr. Miloslav Šimko – v odbore rádiológia

2014
Bc. Anna Vaňová - Rádiologický technik roka
Ocenenia oddelení
Oddelenie urológie FNsP J. A. Reimana Prešov - 21. výročná konferencia Slovenskej urologickej Spoločnosti (jún 2014) – jedno z troch najlepších urologických oddelení SVK
Cena PSK
2009
MUDr. Ján Kľoc, PhD. – za dlhoročný inovatívny prístup k liečbe ortopedických ochorení a zavádzanie nových operačných postupov
2014
doc. MUDr. Ján Kmec, PhD. – za zásluhy o vybudovanie prešovského kardiocentra a zavádzanie nových diagnostických a liečebných postupov.
 Ďalšie úspechy či silné stránkyzavedenie intervenčnej kardiologie v režime 7/24, výstavba nového internistického monobloku zo zdrojov OP Zdravotníctvo
 Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiurológia, ortopédia, kardiológia, oftalmológia,úrazová chirurgia
 Zákroky s najväčšími odborníkmioperácie pacientov s onkologickou diagnózou v urológii, implantácie umelých kĺbových náhrad, intervenčné zákroky v kardiológii, operácie zadného segmentu oka, operácie zlomenín chrbtice a panvy
i

Ocenení a nominovaní v ankete TOP LEKÁRI na Slovensku a v súťaži Sestra roka

  Názov ukazovateľa Údaj
 Top lekár - víťazDoc. MUDr. František Németh, PhD.
MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD.
MUDr. Marcel Cina
 Top lekár - finalistiMUDr. Ivan Viľcha
MUDr. Ján Kľoc, PhD.
MUDr. Nataša Špiláková
MUDr. Valéria Tkáčová
 Top lekár - ostatní nominovaníDoc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
MUDr. Eduard Veseliny, PhD.
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
MUDr. Miloslav Šimko
 Sestra roka - ostatní nominovaníPhDr. Božena Sokolová