Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaArytmia a koronárna jednotkaChirurgiaCievna chirurgiaDermatovenerológiaDlhodobo chorýchDoliečovacieDrogové závislostiGastroenterológiaGeriatriaGynekológia a pôrodníctvoHematológia a transfuziológiaInfektológiaJednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencovJIS chirurgickáJIS cievnej chirurgieJIS gynekologickáJIS internáJIS neurochirurgickáJIS neurologickáJIS ortopedickáJIS pediatrickáJIS úrazováKardiológiaKlinická onkológiaKlinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológiaMaxilofaciálna chirurgiaMedicína drogových závislostíNeurológiaOftalmológiaOnkológia v chirurgiiOnkológia v gynekológiiOnkológia v urológiiOrtopédiaOtorinolaryngológiaPediatriaPlastická chirurgiaPsychiatriaRadiačná onkológiaRádiológiaÚrazová chirurgiaUrológiaVnútorné lekárstvo

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:00610577
Adresa:Jána Hollého 14, 080 01 Prešov zobraziť na mape
E-mail:riaditel@fnsppresov.sk
Web:www.fnsppresov.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,871,752,692,192,11-0,54
  Správanie lekárov na oddelení1,681,482,431,951,85-0,65
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,861,702,572,122,04-0,52
  Správanie sestier na oddelení1,641,572,682,062,03-0,28
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,711,542,381,951,88-0,42
  Starostlivosť sestier na oddelení1,661,502,632,031,97-0,52
  Kvalita ubytovania na oddelení2,262,263,112,622,53-0,41
  Kvalita stravy na oddelení2,422,653,222,812,67-0,69
  Kvalita upratovania na oddelení1,801,652,492,052,090,20
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,811,612,622,101,94-0,95
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,911,612,472,072,00-0,42
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,931,782,762,242,17-0,44
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,791,652,982,252,15-0,86
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Operácia katarakty s implantáciou vnútroočnej šošovky 181161168157 
  Implantácia TEP bedrového kĺbu176137140210 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu138134135234 
  Operácia artrózy iných kĺbov *** 
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,5 %1,1 %2,9 %2,3 %2,6 %0,44
  Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii1,7 %3,6 %6,2 %5,4 %4,1 %-1,12
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti2,9 %40,0 %13,3 %12,9 %9,3 %-1,33
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí1,7 %7,1 %2,5 %2,6 %3,7 %0,54
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu13,0 %5,0 %14,2 %13,5 %13,4 %-0,07
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 %0,72
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch2,9 %*2,8 %3,6 %0,19
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,4 %1,0 %2,4 %2,1 %1,9 %-0,31
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti3,9 %7,9 %5,5 %5,4 %4,8 %-0,23
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti30,5 %40,9 %25,6 %26,9 %49,8 %0,90
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,1 %0,3 %0,3 %0,3 %-0,07
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní18,6 %9,4 %4,7 %8,2 %9,0 %0,23
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní22,0 %14,1 %13,2 %15,4 %15,2 %-0,04
  Reoperovanosť8,2 %2,1 %1,7 %3,6 %5,7 %0,67
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)4,1 %14,7 %3,8 %5,5 %3,2 %-1,84
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,1 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,5 %1,2 % 
  Operovanosť88,6 %34,5 %72,8 %71,6 %72,4 %-0,08
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV9 6183 88320 09833 59931 560 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,76,28,87,97,0-1,32
  Točivosť pacienta11,7 %1,8 %9,5 %9,2 %9,2 %-0,02
  Prijaté preklady1,6 %1,2 %1,4 %1,4 %1,9 %-0,56
  Odchádzajúce preklady2,4 %2,2 %4,4 %3,6 %3,3 %-0,28
  Plánovanosť6,2 %15,9 %27,9 %20,3 %22,2 %-0,28
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV3 5091 0553 6508 21411 225 
  Počet lôžok1 1621 2811 208  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti53 023 987 €46 680 117 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám88,7 %70,8 %-0,57
  Tržby59 759 340  €65 947 063  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-12 716 144  €-9 603 492  € 
  Odpisy dlhodobého majetku3 916 019  €3 712 497  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-14,7 %-8,9 %-0,58
  Krátkodobé záväzky62 726 194  €57 919 655  € 
  Dlhodobé záväzky343 080  €246 402  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €154 517  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti59,5 %63,1 %-0,27
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií1 488 €794 €-0,85
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,300,520,58
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií4,177,831,24
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
 Získané ocenenia za ostatných 5 rokovTOP Lekári SVK
2013
MUDr. Marcel Cina – TOP lekár Slovenska v kategórii gastroenterológia
MUDr. Ivan Viľcha – 2. miesto v odbore urológia
MUDr. Valéria Tkáčová – 3. miesto v odbore onkológia
2014
MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD. – TOP lekárka Slovenska v kategórii anesteziológia a intezívna medicína + urgentná medicína
doc. MUDr. František Németh, PhD. – TOP lekár Slovenska v kategórii geriatria
MUDr. Nataša Špiláková – 2. miesto v kategórii infektológia
Nominácia: MUDr. Miloslav Šimko – v odbore rádiológia

2014
Bc. Anna Vaňová - Rádiologický technik roka
Ocenenia oddelení
Oddelenie urológie FNsP J. A. Reimana Prešov - 21. výročná konferencia Slovenskej urologickej Spoločnosti (jún 2014) – jedno z troch najlepších urologických oddelení SVK
Cena PSK
2009
MUDr. Ján Kľoc, PhD. – za dlhoročný inovatívny prístup k liečbe ortopedických ochorení a zavádzanie nových operačných postupov
2014
doc. MUDr. Ján Kmec, PhD. – za zásluhy o vybudovanie prešovského kardiocentra a zavádzanie nových diagnostických a liečebných postupov.
 Ďalšie úspechy či silné stránkyzavedenie intervenčnej kardiologie v režime 7/24, výstavba nového internistického monobloku zo zdrojov OP Zdravotníctvo
 Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiurológia, ortopédia, kardiológia, oftalmológia,úrazová chirurgia