Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Arytmia a koronárna jednotka  (2)Chirurgia  (1)Cievna chirurgia  (1)Dermatovenerológia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Geriatria  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (2)Hematológia a transfuziológia  (2)Infektológia  (1)Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov  (4)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)JIS pediatrická  (1)Klinická onkológia  (1)Maxilofaciálna chirurgia  (1)Medicína drogových závislostí  (1)Neurológia  (1)Oftalmológia  (1)Ortopédia  (1)Otorinolaryngológia  (1)Pediatria  (1)Psychiatria  (2)Radiačná onkológia  (1)Rádiológia  (1)Úrazová chirurgia  (1)Urológia  (1)Vnútorné lekárstvo  (2)

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:00610577
Adresa:Jána Hollého 14, 080 01 Prešov zobraziť na mape
E-mail:riaditel@fnsppresov.sk
Web:www.fnsppresov.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,871,752,692,192,11-0,54
  Správanie lekárov na oddelení1,681,482,431,951,85-0,65
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,861,702,572,122,04-0,52
  Správanie sestier na oddelení1,641,572,682,062,03-0,28
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,711,542,381,951,88-0,42
  Starostlivosť sestier na oddelení1,661,502,632,031,97-0,52
  Kvalita ubytovania na oddelení2,262,263,112,622,53-0,41
  Kvalita stravy na oddelení2,422,653,222,812,67-0,69
  Kvalita upratovania na oddelení1,801,652,492,052,090,20
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,811,612,622,101,94-0,95
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,911,612,472,072,00-0,42
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,931,782,762,242,17-0,44
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,791,652,982,252,15-0,86
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,5 %1,1 %2,9 %2,3 %2,6 %0,44
  Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii1,7 %3,6 %6,2 %5,4 %4,1 %-1,12
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti2,9 %40,0 %13,3 %12,9 %9,3 %-1,33
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí1,7 %7,1 %2,5 %2,6 %3,7 %0,54
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu13,0 %5,0 %14,2 %13,5 %13,4 %-0,07
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 %0,72
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch2,9 %*2,8 %3,6 %0,19
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,4 %1,0 %2,4 %2,1 %1,9 %-0,31
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti3,9 %7,9 %5,5 %5,4 %4,8 %-0,23
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti30,5 %40,9 %25,6 %26,9 %49,8 %0,90
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,2 %0,54
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní9,5 %9,4 %4,7 %6,0 %6,7 %0,28
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní22,0 %14,1 %7,1 %10,9 %11,3 %0,11
  Reoperovanosť3,1 %2,1 %1,7 %2,1 %3,1 %1,11
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)4,1 %14,7 %3,8 %5,5 %3,2 %-1,84
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,1 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,5 %1,2 % 
  Operovanosť88,6 %34,5 %72,8 %71,6 %72,4 %-0,08
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,1101,121-0,10
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV9 6183 88320 09833 59931 560 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,76,28,87,97,0-1,32
  Točivosť pacienta11,7 %1,8 %9,5 %9,2 %9,2 %-0,02
  Prijaté preklady1,6 %1,2 %1,4 %1,4 %1,9 %-0,56
  Odchádzajúce preklady2,4 %2,2 %4,4 %3,6 %3,3 %-0,28
  Plánovanosť6,2 %15,9 %27,9 %20,3 %22,2 %-0,28
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV3 5091 0553 6508 21411 225 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)15,917,00,48
  Počet lôžok1 1621 2811 208  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Operácia katarakty s implantáciou vnútroočnej šošovky 181161168157 
  Implantácia TEP bedrového kĺbu176137140210 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu138134135234 
  Operácia artrózy iných kĺbov *** 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti53 023 987 €46 680 117 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám88,7 %70,8 %-0,57
  Tržby59 759 340  €65 947 063  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-12 716 144  €-9 603 492  € 
  Odpisy dlhodobého majetku3 916 019  €3 712 497  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-14,7 %-8,9 %-0,58
  Krátkodobé záväzky62 726 194  €57 919 655  € 
  Dlhodobé záväzky343 080  €246 402  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €154 517  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti59,5 %63,1 %-0,27
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií1 488 €794 €-0,85
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,300,520,58
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií4,177,831,24
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovTOP Lekári SVK
2013
MUDr. Marcel Cina – TOP lekár Slovenska v kategórii gastroenterológia
MUDr. Ivan Viľcha – 2. miesto v odbore urológia
MUDr. Valéria Tkáčová – 3. miesto v odbore onkológia
2014
MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD. – TOP lekárka Slovenska v kategórii anesteziológia a intezívna medicína + urgentná medicína
doc. MUDr. František Németh, PhD. – TOP lekár Slovenska v kategórii geriatria
MUDr. Nataša Špiláková – 2. miesto v kategórii infektológia
Nominácia: MUDr. Miloslav Šimko – v odbore rádiológia

2014
Bc. Anna Vaňová - Rádiologický technik roka
Ocenenia oddelení
Oddelenie urológie FNsP J. A. Reimana Prešov - 21. výročná konferencia Slovenskej urologickej Spoločnosti (jún 2014) – jedno z troch najlepších urologických oddelení SVK
Cena PSK
2009
MUDr. Ján Kľoc, PhD. – za dlhoročný inovatívny prístup k liečbe ortopedických ochorení a zavádzanie nových operačných postupov
2014
doc. MUDr. Ján Kmec, PhD. – za zásluhy o vybudovanie prešovského kardiocentra a zavádzanie nových diagnostických a liečebných postupov.
  Ďalšie úspechy či silné stránkyzavedenie intervenčnej kardiologie v režime 7/24, výstavba nového internistického monobloku zo zdrojov OP Zdravotníctvo
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiurológia, ortopédia, kardiológia, oftalmológia,úrazová chirurgia