Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Algeziológia  (1)Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (3)Cievna chirurgia  (1)Dermatovenerológia  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (2)Hematológia a transfuziológia  (1)Infektológia  (1)Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov  (1)Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov  (1)Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov  (1)JIS chirurgická  (1)JIS hematologická  (1)JIS interná  (1)JIS neurochirurgická  (1)JIS neurologická  (1)Klinická onkológia  (2)Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia  (1)Neonatológia  (1)Neurochirurgia  (1)Neurológia  (1)Oftalmológia  (1)Onkológia v chirurgii  (2)Ortopédia  (1)Otorinolaryngológia  (2)Plastická chirurgia  (2)Pneumológia a ftizeológia  (2)Psychiatria  (2)Úrazová chirurgia  (1)Urológia  (2)Vnútorné lekárstvo  (2)

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:00165549
Adresa:Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica zobraziť na mape
E-mail:infocentrum@nspbb.sk
Web:www.fnspfdr.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,691,602,612,082,321,36
  Správanie lekárov na oddelení1,431,411,781,581,881,84
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,521,372,451,902,091,11
  Správanie sestier na oddelení1,461,341,941,652,032,17
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,441,342,031,681,931,54
  Starostlivosť sestier na oddelení1,461,391,921,651,972,10
  Kvalita ubytovania na oddelení2,302,413,102,682,61-0,34
  Kvalita stravy na oddelení2,292,613,022,672,710,20
  Kvalita upratovania na oddelení1,771,342,031,812,181,79
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,581,342,071,761,971,37
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,561,322,381,882,061,08
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,641,682,552,052,211,06
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,791,592,492,072,191,12
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,751,752,211,11
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym1,751,752,441,48
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,7 %1,2 %2,6 %2,3 %2,6 %0,58
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti16,7 %*8,6 %9,8 %8,9 %-0,51
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí*0,0 %0,0 %5,5 %1,21
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu11,1 %20,0 %11,7 %11,9 %12,2 %0,17
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,54
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**3,4 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,4 %1,9 %1,4 %1,4 %1,8 %0,60
  Materská úmrtnosť0,5 %0,0 %0,0 %0,1 %0,0 %-3,31
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti6,8 %2,6 %3,9 %4,4 %3,7 %-0,29
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti61,2 %71,1 %59,3 %60,2 %51,5 %-0,37
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,2 %0,0 %0,1 %0,1 %0,2 %0,19
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní14,5 %24,1 %7,4 %9,1 %7,0 %-0,87
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní27,5 %28,2 %9,8 %14,0 %11,9 %-0,55
  Reoperovanosť4,9 %2,4 %2,8 %3,3 %3,3 %-0,04
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)4,0 %*0,0 %0,6 %3,4 %1,67
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,5 %0,4 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %1,2 %0,8 %0,6 % 
  Operovanosť87,6 %67,6 %76,7 %78,6 %77,5 %0,20
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,2821,1871,37
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV7 9802 15123 24733 37836 410 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,55,75,55,56,21,37
  Točivosť pacienta14,5 %0,4 %4,7 %6,8 %7,9 %0,39
  Prijaté preklady4,0 %3,4 %2,4 %2,8 %1,9 %1,29
  Odchádzajúce preklady4,3 %2,8 %2,6 %3,0 %3,0 %-0,03
  Plánovanosť46,3 %41,3 %49,0 %47,8 %35,5 %1,55
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV5 40182311 53117 75516 122 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)14,916,70,73
  Počet lôžok901  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu94*95157 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu89*89182 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti53 441 519 €56 745 414 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám64,9 %83,2 %0,47
  Tržby82 299 985  €68 202 182  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-4 696 127  €-9 433 950  € 
  Odpisy dlhodobého majetku4 441 872  €3 120 801  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-0,3 %-9,3 %0,89
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti82,6 %65,3 %1,34
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií60 €1 086 €0,83
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,300,770,96
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií4,798,341,10
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokov2008 - Certifikát kvality
2008 - Významná zdravotnícka udalosť roka 2008 od SLK
2013 - Certifikát - Bezpečná nemocnica
2014 - Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti Transplantačnému centru za program transplantácii pečene
  Ďalšie úspechy či silné stránkyVýznamné transplantačné centrum. Operujeme na najmodernejších operačných sálach, ktoré prešli v rokoch 2011 – 2013 komplexnou rekonštrukciou. Jediné centrum roboticky asistovanej chirurgie v SR. Komplexná starostlivosť o pacientov s ochoreniami pečene. Neurochirurgické operácie mozgu a stereotaktická liečba. Vykonávame najširšiu škálu miniinvazívnych výkonov na Slovensku. Liečba chronickej bolesti na jedinom lôžkovom oddelení svojho druhu na Slovensku. Centrum pre liečbu sklerózy multiplex. Komplexná minimálne invazívna liečba močových kameňov. Centrum pre biologickú liečbu psoriázy. Centrum pre liečbu kontaktných alergií.
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiHepatológia, Transplantačná chirurgia, Roboticky asistovaná chirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia, Algeziológia
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Poslaním nemocnice je poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tak z verejných, ako aj s ostatných zdrojov, s orientáciou na pacienta/klienta za účelom zlepšovania jeho zdravotného stavu a kvality života.