Zoznam odborností

AlgeziológiaAnestéziológia a intenzívna medicínaArytmia a koronárna jednotkaChirurgiaCievna chirurgiaDermatovenerológiaDlhodobo chorýchDoliečovacieGastroenterológiaGeriatriaGynekológia a pôrodníctvoHematológia a transfuziológiaInfektológiaJednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencovJednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencovJednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencovJIS chirurgickáJIS gynekologickáJIS hematologickáJIS internáJIS metabolickáJIS neurochirurgickáJIS neurologickáJIS pediatrickáJIS úrazováKlinická onkológiaKlinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológiaNefrológiaNeonatológiaNeurochirurgiaNeurológiaOftalmológiaOnkológia v chirurgiiOnkológia v gynekológiiOnkológia v urológiiOnkológia vo vnútornom lekárstveOrtopédiaOtorinolaryngológiaPediatriaPediatrická hematológia a onkológiaPlastická chirurgiaPneumológia a ftizeológiaPsychiatriaRadiačná onkológiaTransplantačnéÚrazová chirurgiaUrológiaVnútorné lekárstvo

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:00165549
Adresa:Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica zobraziť na mape
E-mail:infocentrum@nspbb.sk
Web:www.fnspfdr.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,721,602,441,922,111,33
  Správanie lekárov na oddelení1,461,462,141,671,851,12
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,611,412,331,792,041,61
  Správanie sestier na oddelení1,671,302,381,812,031,88
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,541,342,031,651,881,57
  Starostlivosť sestier na oddelení1,581,302,401,781,971,54
  Kvalita ubytovania na oddelení2,132,143,092,432,530,50
  Kvalita stravy na oddelení2,272,642,892,552,670,61
  Kvalita upratovania na oddelení1,701,702,461,942,090,77
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,561,322,141,681,941,47
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,541,462,291,762,001,44
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,841,542,562,002,171,15
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,771,542,541,962,151,64
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu***210 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu***234 
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,8 %1,0 %2,6 %2,3 %2,6 %0,57
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti9,4 %*8,2 %8,1 %9,3 %0,45
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí***3,7 %*
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu20,8 %27,8 %11,0 %13,2 %13,4 %0,17
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,3 %0,2 %0,1 %-0,60
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch***3,6 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,7 %0,6 %1,5 %1,6 %1,9 %0,49
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti4,9 %4,0 %5,7 %5,5 %4,8 %-0,24
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti48,5 %65,3 %61,8 %59,3 %49,8 %-0,37
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,1 %0,3 %0,3 %0,3 %-0,22
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní22,8 %27,0 %7,4 %11,0 %9,0 %-0,59
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní26,2 %25,4 %15,4 %17,9 %15,2 %-0,73
  Reoperovanosť19,5 %3,3 %2,5 %7,6 %5,7 %-0,60
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %9,1 %1,9 %2,1 %3,2 %0,89
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,1 %0,1 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza1,3 %1,2 % 
  Operovanosť86,5 %13,9 %70,2 %69,7 %72,4 %-0,27
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV7 6622 40118 67628 73931 560 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,55,87,06,77,00,43
  Točivosť pacienta14,6 %2,3 %5,7 %7,9 %9,2 %0,53
  Prijaté preklady3,0 %3,0 %3,1 %3,1 %1,9 %1,42
  Odchádzajúce preklady4,0 %3,4 %3,8 %3,8 %3,3 %-0,46
  Plánovanosť31,9 %37,6 %31,9 %32,4 %22,2 %1,44
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV5 1715686 21211 95111 225 
  Počet lôžok849901908  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti46 266 801 €46 680 117 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám57,5 %70,8 %0,42
  Tržby80 489 739  €65 947 063  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-4 849 863  €-9 603 492  € 
  Odpisy dlhodobého majetku5 517 097  €3 712 497  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje0,8 %-8,9 %0,97
  Krátkodobé záväzky58 980 456  €57 919 655  € 
  Dlhodobé záväzky421 890  €246 402  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €154 517  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti91,4 %63,1 %2,10
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií348 €794 €0,55
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,700,52-0,47
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií8,357,83-0,17
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
 Získané ocenenia za ostatných 5 rokov2008 - Certifikát kvality
2008 - Významná zdravotnícka udalosť roka 2008 od SLK
2013 - Certifikát - Bezpečná nemocnica
2014 - Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti Transplantačnému centru za program transplantácii pečene
 Ďalšie úspechy či silné stránkyVýznamné transplantačné centrum. Operujeme na najmodernejších operačných sálach, ktoré prešli v rokoch 2011 – 2013 komplexnou rekonštrukciou. Jediné centrum roboticky asistovanej chirurgie v SR. Komplexná starostlivosť o pacientov s ochoreniami pečene. Neurochirurgické operácie mozgu a stereotaktická liečba. Vykonávame najširšiu škálu miniinvazívnych výkonov na Slovensku. Liečba chronickej bolesti na jedinom lôžkovom oddelení svojho druhu na Slovensku. Centrum pre liečbu sklerózy multiplex. Komplexná minimálne invazívna liečba močových kameňov. Centrum pre biologickú liečbu psoriázy. Centrum pre liečbu kontaktných alergií.
 Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiHepatológia, Transplantačná chirurgia, Roboticky asistovaná chirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia, Algeziológia
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Poslaním nemocnice je poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tak z verejných, ako aj s ostatných zdrojov, s orientáciou na pacienta/klienta za účelom zlepšovania jeho zdravotného stavu a kvality života.