Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (1)

Mineral-Slovakia, s.r.o., Prešov

0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,56*1,570,57
  Správanie lekárov na oddelení1,35*1,330,79
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,38*1,360,59
  Správanie sestier na oddelení1,46*1,440,28
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,40*1,380,59
  Starostlivosť sestier na oddelení1,46*1,440,43
  Kvalita ubytovania na oddelení1,70*1,710,32
  Kvalita stravy na oddelení1,98*1,980,14
  Kvalita upratovania na oddelení1,46*1,490,52
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,48*1,500,63
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,65*1,710,23
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,65*1,710,53
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,72*1,760,60
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,15
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti*0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu****
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,86
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní0,7 %0,3 %0,4 %0,91
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní2,2 %0,8 %1,0 %0,97
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV141519161 108 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)8,68,18,58,50,96
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,21
  Prijaté preklady37,6 %21,6 %14,6 %17,9 %-0,05
  Odchádzajúce preklady0,0 %2,0 %1,6 %1,4 %1,50
  Plánovanosť61,0 %78,4 %59,3 %60,4 %0,35
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV0088 
  Počet lôžok42  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,000,00