Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaChirurgiaCievna chirurgiaDetská chirurgiaDlhodobo chorýchFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciaGeriatriaGynekológia a pôrodníctvoJIS chirurgickáJIS cievnej chirurgieJIS internáJIS pediatrickáJIS úrazováKardiochirurgiaNefrológiaNeonatológiaPediatriaPediatrická anestéziológiaPediatrická hematológia a onkológiaPediatrická intenzívna medicínaPediatrická pneumológia a ftizeológiaPneumológia a ftizeológiaTransplantačnéÚrazová chirurgiaVnútorné lekárstvo

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Kategória:Detské fakultné nemocnice
IČO:37957937
Adresa:Nám. L. Svobodu 4, 974 01 Banská Bystrica zobraziť na mape
E-mail:dfn@dfnbb.sk
Web:www.dfnbb.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta**1,99*
  Správanie lekárov na oddelení**1,91*
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe**2,15*
  Správanie sestier na oddelení**1,71*
  Starostlivosť lekárov na oddelení**1,91*
  Starostlivosť sestier na oddelení**1,74*
  Kvalita ubytovania na oddelení**2,55*
  Kvalita stravy na oddelení**2,61*
  Kvalita upratovania na oddelení**2,02*
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť**1,77*
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe**1,83*
  Informácie od sestier o ďalšom postupe**1,83*
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice**1,84*
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,5 %0,4 %0,3 %0,4 %0,4 %0,10
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu***0,0 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,0 %0,9 %0,1 %0,2 %0,3 %0,29
  Materská úmrtnosť**0,0 %*
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,47
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní31,8 %35,7 %10,1 %19,9 %10,6 %-1,77
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní34,7 %39,0 %14,4 %23,8 %14,9 %-1,65
  Reoperovanosť10,8 %3,3 %4,0 %6,6 %5,9 %-0,33
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)**0,0 %0,0 %1,9 %1,71
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,5 %0,7 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 5785712 1154 2649 233 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)7,45,16,27,11,04
  Točivosť pacienta7,5 %6,5 %7,2 %4,3 %-1,77
  Prijaté preklady2,5 %3,9 %2,8 %2,2 %1,35
  Odchádzajúce preklady1,4 %3,3 %1,9 %1,4 %-0,96
  Plánovanosť42,8 %44,3 %43,2 %29,9 %0,93
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV9192376671 8232 994 
  Počet lôžok9797  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti633 071 €10 608 208 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám6,7 %52,0 %1,27
  Tržby9 514 298  €20 388 965  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení11 674  €-1 689 363  € 
  Odpisy dlhodobého majetku1 031 938  €1 484 846  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje11,0 %-1,0 %1,39
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti56,0 %47,1 %1,39
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií4,693,61-1,57
i

Ocenení a nominovaní v ankete TOP LEKÁRI na Slovensku a v súťaži Sestra roka

  Názov ukazovateľa Údaj
 Top lekár - finalistiProf. MUDr. Karol Králinský, PhD.
Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.