Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Detská chirurgia  (1)Pediatria  (2)Pediatrická anestéziológia  (1)Pediatrická hematológia a onkológia  (2)Pediatrická intenzívna medicína  (1)

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Kategória:Detské fakultné nemocnice
IČO:37957937
Adresa:Nám. L. Svobodu 4, 974 01 Banská Bystrica zobraziť na mape
E-mail:dfn@dfnbb.sk
Web:www.dfnbb.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta***2,19*
  Správanie lekárov na oddelení***1,91*
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe***2,27*
  Správanie sestier na oddelení***2,03*
  Starostlivosť lekárov na oddelení***1,91*
  Starostlivosť sestier na oddelení***1,94*
  Kvalita ubytovania na oddelení***2,94*
  Kvalita stravy na oddelení***3,21*
  Kvalita upratovania na oddelení***2,61*
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť***1,94*
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe***1,76*
  Informácie od sestier o ďalšom postupe***1,94*
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice***1,88*
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,4 %0,2 %0,4 %0,4 %0,6 %0,47
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu***6,7 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,0 %0,0 %0,5 %0,2 %0,2 %-0,35
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,32
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní8,1 %48,9 %7,6 %8,4 %6,5 %-1,83
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní34,0 %53,1 %10,9 %21,0 %13,5 %-1,69
  Reoperovanosť4,6 %1,5 %3,1 %3,7 %3,8 %0,16
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)**0,0 %13,0 %3,4 %-2,02
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza1,0 %0,9 % 
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,0091,170-1,23
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 6515711 8834 1059 225 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)4,14,24,24,25,41,16
  Točivosť pacienta16,3 %6,0 %10,0 %12,0 %6,1 %-1,80
  Prijaté preklady2,8 %4,4 %2,7 %3,0 %2,1 %1,52
  Odchádzajúce preklady1,7 %3,3 %2,1 %2,1 %1,6 %-1,07
  Plánovanosť17,6 %42,2 %36,6 %29,8 %26,0 %0,44
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV8422315121 5852 667 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)14,612,4-1,84
  Počet lôžok979797  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti602 465 €12 715 003 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám5,9 %59,7 %1,36
  Tržby10 221 118  €21 315 639  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení2 018  €-2 144 115  € 
  Odpisy dlhodobého majetku1 011 949  €1 419 300  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje9,9 %-3,4 %1,55
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti72,2 %57,3 %1,10
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií9,744,34-1,55