Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Cievna chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)Infektológia  (1)JIS chirurgická  (1)JIS cievnej chirurgie  (1)JIS infekčná  (1)JIS interná  (1)JIS ortopedická  (1)JIS pediatrická  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Ortopédia  (1)Otorinolaryngológia  (1)Pediatria  (1)Pediatrická intenzívna medicína  (1)Pneumológia a ftizeológia  (1)Radiačná onkológia  (1)Úrazová chirurgia  (1)Urológia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:37954571
Adresa:Námestie republiky 15, 984 39 Lučenec zobraziť na mape
E-mail:info@lcnsp.sk
Web:www.lcnsp.sk/old/web
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,591,742,391,982,050,27
  Správanie lekárov na oddelení1,331,622,021,691,790,42
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,481,972,301,941,980,17
  Správanie sestier na oddelení1,531,482,602,021,97-0,20
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,351,382,161,731,830,44
  Starostlivosť sestier na oddelení1,521,452,571,991,94-0,21
  Kvalita ubytovania na oddelení1,872,382,902,422,36-0,14
  Kvalita stravy na oddelení2,282,032,942,552,51-0,15
  Kvalita upratovania na oddelení1,441,622,091,771,980,64
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,381,832,241,841,930,31
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,461,552,071,751,960,84
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,721,792,452,072,140,24
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,681,762,261,962,160,89
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,1 %2,1 %3,7 %3,1 %3,0 %-0,04
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**11,4 %11,1 %12,2 %0,14
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %8,2 %6,4 %4,8 %-0,34
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu8,7 %17,1 %11,5 %11,4 %12,2 %0,06
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,3 %1,09
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**16,7 %6,6 %-0,44
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,8 %2,4 %2,2 %1,8 %2,0 %0,01
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti3,7 %4,3 %5,3 %5,0 %5,8 %0,15
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti45,0 %58,6 %66,0 %62,3 %35,3 %-1,40
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,2 %0,3 %0,3 %0,3 %0,2 %-0,51
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní7,0 %11,2 %8,6 %8,2 %6,3 %-0,71
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní21,0 %16,7 %10,2 %13,3 %11,3 %-0,53
  Reoperovanosť5,1 %2,4 %1,5 %2,8 %2,6 %-0,02
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)2,3 %0,0 %3,1 %2,8 %3,1 %0,08
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,1 %0,6 % 
  Operovanosť79,8 %35,7 %74,1 %70,8 %56,9 %1,13
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9370,9020,18
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV4 2371 6206 36312 2208 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)4,95,35,06,50,55
  Točivosť pacienta14,6 %2,0 %11,1 %9,4 %-0,31
  Prijaté preklady0,8 %1,5 %1,7 %1,4 %2,4 %-0,12
  Odchádzajúce preklady1,1 %1,3 %1,1 %2,7 %0,91
  Plánovanosť6,7 %18,0 %9,8 %12,5 %-0,15
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1 9666081 5514 1251 708 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)13,615,80,82
  Počet lôžok452452452  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti16 987 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,1 %13,3 %0,47
  Tržby17 887 788  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení706 995  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku637 227  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje7,5 %4,0 %0,55
  Krátkodobé záväzky1 576 079  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky23 530  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci2 824  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti29,3 %44,7 %-1,02
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €1 387 €0,63
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,860,67
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií7,365,80-0,31