Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (2)Pediatria  (1)Úrazová chirurgia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:31908977
Adresa:Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@nspvk.sk
Web:www.nspvk.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta2,131,923,102,522,17-1,05
  Správanie lekárov na oddelení1,981,822,332,121,77-1,24
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe2,132,092,552,311,97-1,23
  Správanie sestier na oddelení1,881,552,492,111,90-0,77
  Starostlivosť lekárov na oddelení2,121,642,402,191,80-1,49
  Starostlivosť sestier na oddelení1,961,552,582,191,87-1,17
  Kvalita ubytovania na oddelení2,332,553,072,662,31-0,86
  Kvalita stravy na oddelení2,522,452,942,692,48-0,62
  Kvalita upratovania na oddelení2,021,732,582,231,95-0,89
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť2,111,642,582,261,89-1,31
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe2,071,822,692,311,94-1,27
  Informácie od sestier o ďalšom postupe2,242,002,942,512,11-1,37
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice2,192,272,712,422,12-1,12
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,262,262,20-0,12
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym3,003,002,42-0,98
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková3,9 %3,5 %3,6 %3,7 %3,2 %-0,15
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti13,0 %*4,8 %8,5 %11,8 %0,24
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**0,0 %0,0 %4,6 %1,15
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu8,0 %*8,7 %8,7 %12,8 %0,29
  Úmrtnosť po operačných výkonoch2,1 %2,0 %6,5 %4,1 %2,0 %-1,80
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti2,3 %10,3 %12,3 %9,5 %5,4 %-1,40
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti18,2 %33,3 %11,2 %15,7 %36,8 %1,18
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,3 %0,2 %0,1 %0,2 %0,2 %0,05
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní8,6 %12,8 %3,2 %5,9 %6,5 %0,29
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní18,5 %13,4 %5,5 %11,5 %11,8 %0,07
  Reoperovanosť6,3 %4,1 %4,6 %5,4 %2,7 %-2,15
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)3,5 %8,6 %1,9 %4,0 %3,0 %-0,57
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,7 %0,3 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,3 % 
  Operovanosť62,3 %39,3 %51,9 %54,9 %58,5 %-0,28
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9570,975-0,09
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2 3075812 7815 6699 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,35,56,15,75,80,05
  Točivosť pacienta11,8 %1,2 %9,3 %9,5 %8,2 %-0,33
  Prijaté preklady0,9 %2,1 %2,0 %1,6 %2,2 %-0,06
  Odchádzajúce preklady2,6 %2,2 %4,4 %3,4 %3,0 %-0,29
  Plánovanosť4,1 %9,0 %26,2 %15,5 %26,9 %-0,66
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV487565371 0802 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)14,816,10,48
  Počet lôžok122  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti1 538 117 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám25,9 %14,8 %-0,34
  Tržby5 942 795  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-77 491  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku276 231  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje3,3 %4,2 %-0,10
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti24,8 %51,8 %-1,68
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €762 €0,60
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,760,70
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií7,065,14-0,28