Vnútorné lekárstvo  (1)

← návrat na úroveň zariadenia

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

odbornosť: Vnútorné lekárstvo

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:37886851
Adresa:Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa zobraziť na mape
E-mail:nspsl@nspsl.sk
Web:www.nspsl.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta**1,70*
  Správanie lekárov na oddelení**1,47*
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe**1,62*
  Správanie sestier na oddelení**1,58*
  Starostlivosť lekárov na oddelení**1,51*
  Starostlivosť sestier na oddelení**1,60*
  Kvalita ubytovania na oddelení**1,99*
  Kvalita stravy na oddelení**2,09*
  Kvalita upratovania na oddelení**1,64*
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť**1,60*
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe**1,64*
  Informácie od sestier o ďalšom postupe**1,78*
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice**1,84*
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková3,4 %0,0 %3,9 %3,7 %5,8 %0,75
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí*0,0 %0,0 %2,8 %0,46
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu***14,1 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**14,3 %*
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,2 %0,2 %0,2 %0,51
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní12,4 %2,2 %3,3 %6,4 %1,54
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní21,5 %4,4 %6,2 %11,0 %1,47
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)**0,0 %0,0 %3,3 %0,77
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV244661 4881 7981 746 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,16,16,26,17,00,80
  Točivosť pacienta1,5 %5,8 %5,6 %7,3 %0,38
  Prijaté preklady0,8 %3,0 %1,7 %1,7 %2,2 %-0,39
  Odchádzajúce preklady3,3 %4,5 %4,6 %4,4 %4,7 %0,13
  Plánovanosť0,0 %0,0 %0,0 %2,4 %-0,46
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV00004 
  Počet lôžok444444  
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Hodnotenie zdravotníckych zariadení" v časti - Hospodárenie" - "Podiel obstarávaní s jedinou ponukou (Obstaraný objem)" - nie sú zohľadnené všetky realizované verejné obstarávania – údaj je skresľujúci, neobjektívny.