Vnútorné lekárstvo  (1)

← návrat na úroveň zariadenia

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

odbornosť: Vnútorné lekárstvo

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:37886851
Adresa:Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa zobraziť na mape
E-mail:nspsl@nspsl.sk
Web:www.nspsl.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta***1,74*
  Správanie lekárov na oddelení***1,54*
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe***1,67*
  Správanie sestier na oddelení***1,63*
  Starostlivosť lekárov na oddelení***1,57*
  Starostlivosť sestier na oddelení***1,62*
  Kvalita ubytovania na oddelení***2,01*
  Kvalita stravy na oddelení***2,15*
  Kvalita upratovania na oddelení***1,64*
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť***1,66*
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe***1,69*
  Informácie od sestier o ďalšom postupe***1,81*
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice***1,84*
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,2 %3,4 %2,4 %2,3 %6,4 %1,26
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí****2,9 %*
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu**12,9 %*
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %1,13
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní11,1 %*3,3 %4,1 %6,4 %1,07
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní19,9 %*6,5 %7,9 %11,0 %0,91
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)**1,0 %0,9 %3,4 %0,93
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV224691 7072 0001 791 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,34,75,65,56,20,78
  Točivosť pacienta1,4 %3,4 %3,3 %6,9 %0,76
  Prijaté preklady0,9 %4,3 %1,3 %1,3 %2,0 %-0,65
  Odchádzajúce preklady3,6 %2,9 %3,6 %3,5 %4,8 %0,72
  Plánovanosť0,0 %0,0 %19,5 %16,6 %11,2 %0,69
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV00333333168 
  Počet lôžok44  
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Hodnotenie zdravotníckych zariadení" v časti - Hospodárenie" - "Podiel obstarávaní s jedinou ponukou (Obstaraný objem)" - nie sú zohľadnené všetky realizované verejné obstarávania – údaj je skresľujúci, neobjektívny.