Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS interná  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Pediatria  (1)Úrazová chirurgia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:37886851
Adresa:Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa zobraziť na mape
E-mail:nspsl@nspsl.sk
Web:www.nspsl.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,62*2,041,862,050,76
  Správanie lekárov na oddelení1,59*1,981,811,79-0,09
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,63*1,751,691,981,06
  Správanie sestier na oddelení1,56*1,841,711,970,99
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,48*1,811,661,830,74
  Starostlivosť sestier na oddelení1,49*1,751,631,941,16
  Kvalita ubytovania na oddelení1,69*1,951,832,361,26
  Kvalita stravy na oddelení1,87*2,612,312,510,65
  Kvalita upratovania na oddelení1,54*2,061,851,980,39
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,46*1,841,681,930,94
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,60*2,111,891,960,30
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,61*2,191,942,140,70
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,88*2,542,262,16-0,47
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,7 %0,2 %1,7 %1,4 %3,0 %0,52
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti*7,4 %6,7 %12,2 %0,72
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí*0,0 %0,0 %4,8 %0,97
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu4,0 %*7,3 %6,8 %12,2 %0,41
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,3 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**6,6 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,4 %0,0 %0,5 %0,5 %2,0 %0,11
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti4,0 %*7,4 %7,1 %5,8 %-0,26
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti18,0 %*4,0 %5,5 %35,3 %1,54
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,1 %0,1 %0,2 %0,40
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní6,9 %*2,8 %3,6 %6,3 %0,96
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní17,1 %*5,1 %7,4 %11,3 %0,98
  Reoperovanosť2,4 %0,0 %1,7 %1,9 %2,6 %0,10
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)1,6 %11,1 %1,4 %1,9 %3,1 %0,27
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,3 %0,6 % 
  Operovanosť82,2 %16,5 %60,0 %61,1 %56,9 %0,35
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,8280,902-0,38
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2 1245006 6539 2778 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,55,56,96,56,5-0,01
  Točivosť pacienta5,6 %1,0 %6,4 %5,9 %9,4 %0,63
  Prijaté preklady0,8 %0,6 %1,2 %1,1 %2,4 %-0,15
  Odchádzajúce preklady1,4 %1,6 %2,2 %2,0 %2,7 %0,40
  Plánovanosť6,7 %10,4 %15,1 %12,9 %12,5 %0,02
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV5251164661 1071 708 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)13,215,80,95
  Počet lôžok197239229  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti0 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %13,3 %0,47
  Tržby11 916 955  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení1 417 961  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku446 755  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje15,6 %4,0 %1,83
  Krátkodobé záväzky1 332 268  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky10 178  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci740 878  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti73,0 %44,7 %1,88
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií4 851 €1 387 €-1,57
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií2,160,86-1,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií3,235,800,51
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Ďalšie úspechy či silné stránkySkúsenosti, odbornosť, kvalita, ľudskosť
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiOddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie Oddelenie dlhodobo chorých Rádio-diagnostické oddelenie
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Hodnotenie zdravotníckych zariadení" v časti - Hospodárenie" - "Podiel obstarávaní s jedinou ponukou (Obstaraný objem)" - nie sú zohľadnené všetky realizované verejné obstarávania – údaj je skresľujúci, neobjektívny.