Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Psychiatria  (5)

Psychiatrická liečebňa Sučany

Kategória:Psychiatrické nemocnice a liečebne
IČO:17335612
Adresa:Hradiská 20, 038 52 Sučany zobraziť na mape
E-mail:plsucany@gaya.sk
Web:www.plsucany.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta***1,68*
  Správanie lekárov na oddelení***1,53*
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe***1,73*
  Správanie sestier na oddelení***1,63*
  Starostlivosť lekárov na oddelení***1,59*
  Starostlivosť sestier na oddelení***1,57*
  Kvalita ubytovania na oddelení***1,84*
  Kvalita stravy na oddelení***1,89*
  Kvalita upratovania na oddelení***1,59*
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť***1,60*
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe***1,65*
  Informácie od sestier o ďalšom postupe***1,74*
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice***1,74*
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %0,4 %0,72
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní4,3 %*12,8 %16,5 %0,44
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní39,1 %*43,6 %23,5 %-1,84
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV80322 1942 3063 380 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)69,555,021,623,723,6-0,03
  Točivosť pacienta27,5 %18,8 %9,0 %9,9 %2,5 %-2,39
  Prijaté preklady28,8 %34,4 %10,4 %11,4 %6,7 %1,19
  Odchádzajúce preklady2,5 %0,0 %1,1 %1,2 %1,7 %0,65
  Plánovanosť0,0 %0,0 %0,3 %0,3 %29,4 %-0,76
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV00000 
  Počet lôžok250  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,003,950,83