Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Otorinolaryngológia  (1)

ORL Humenné, s.r.o., Špecializovaná nemocnica v odbore otorinolaryngológia

Kategória:Ostatné špecializované nemocnice, ústavy a centrá
IČO:36514969
Adresa:Nemocničná 29, 066 01 Humenné zobraziť na mape
E-mail:orlodd.he@post.sk
Web:www.orlhe.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,28*1,611,411,530,57
  Správanie lekárov na oddelení1,14*1,191,151,270,62
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,23*1,191,201,391,04
  Správanie sestier na oddelení1,31*1,521,391,38-0,08
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,16*1,441,261,320,33
  Starostlivosť sestier na oddelení1,29*1,281,281,330,28
  Kvalita ubytovania na oddelení1,25*1,731,451,660,54
  Kvalita stravy na oddelení1,53*2,141,761,800,11
  Kvalita upratovania na oddelení1,32*1,361,361,510,47
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,22*1,101,171,350,97
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,22*1,191,201,400,94
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,30*1,441,351,500,53
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,44*1,731,571,720,56
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,001,001,421,16
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym1,001,001,390,87
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,1 %0,34
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,2 %0,4 %0,1 %0,2 %1,1 %0,49
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,14
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní1,3 %0,0 %0,5 %3,8 %0,42
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní2,5 %0,4 %1,2 %7,8 %0,79
  Reoperovanosť0,8 %0,0 %0,6 %0,6 %2,3 %0,29
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
  Operovanosť99,3 %64,1 %98,4 %94,0 %79,8 %0,53
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,8871,082-0,48
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 1124321 6223 1662 031 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)2,83,32,42,610,01,23
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %4,7 %1,01
  Prijaté preklady0,1 %0,0 %0,2 %0,1 %4,5 %-0,67
  Odchádzajúce preklady0,2 %0,0 %0,1 %0,1 %1,9 %0,32
  Plánovanosť94,2 %94,0 %92,9 %93,5 %69,3 %0,84
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1 1044271 5993 130491 
  Počet lôžok15  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €777 €0,18
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,260,18
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,001,550,70
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovuzavretie zmluvy s LF UPJŠ Košice /august 2013/zriadenie špecializovaného výučbového zariadenia:Klinika otorinolaryngológie na zabezpečenie realizácie praktickej časti akreditovaného špecializačného študijného programu pre špecializačný odbor otorinolaryngológia
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiNajväčšie lôžkové ORL zariadenie na Slovensku/42 lôžok/ s najväčším počtom operácii /v r.2013:3278 operácii/ .