Zoznam odborností

Drogové závislostiMedicína drogových závislostíPsychiatria

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora

Kategória:Psychiatrické nemocnice a liečebne
IČO:37954920
Adresa:Muránska Huta, časť Predná Hora 126, 049 01 Muráň zobraziť na mape
E-mail:olup@olup-prednahora.sk
Web:www.olup-prednahora.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,40*1,391,641,39
  Správanie lekárov na oddelení1,26*1,251,461,23
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,32*1,301,631,23
  Správanie sestier na oddelení1,67*1,631,59-0,18
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,30*1,291,551,28
  Starostlivosť sestier na oddelení1,47*1,451,540,64
  Kvalita ubytovania na oddelení1,37*1,381,912,07
  Kvalita stravy na oddelení1,66*1,681,880,91
  Kvalita upratovania na oddelení1,21*1,201,641,90
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,28*1,271,541,23
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,26*1,271,591,45
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,67*1,671,690,10
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,28*1,301,691,25
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %1,12
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní8,7 %4,8 %7,9 %8,2 %0,08
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní10,8 %7,7 %10,0 %11,8 %0,33
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %3,5 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV263111374718 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)57,419,444,735,2-0,87
  Točivosť pacienta3,4 %3,6 %3,5 %3,5 %0,00
  Prijaté preklady5,7 %7,2 %6,1 %8,8 %-0,37
  Odchádzajúce preklady0,8 %2,7 %1,3 %1,1 %-0,20
  Plánovanosť100,0 %100,0 %100,0 %74,5 %1,46
  Počet lôžok200200  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti0 €14 002 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 % 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje0,0 % 
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií26,7424,27-0,09
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
 Získané ocenenia za ostatných 5 rokovrok 2006 - certifikát systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001
rok 2014 - bronzová medaila za zásluhy o slovenskú lekársku spoločnosť udelená MUDr. Olegovi Martinove
 Ďalšie úspechy či silné stránky-MUDr. Mária Martinove, PhD. - krajská odborníčka pre závislosti
 Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamipsychiatria, medicína drogových závislostí, klinická a dopravná psychológia, psychoterapia
i

Ocenení a nominovaní v ankete TOP LEKÁRI na Slovensku a v súťaži Sestra roka

  Názov ukazovateľa Údaj
 Top lekár - finalistiMUDr. Mária Martinove
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Viac ako 40 ročné skúsenosti v oblasti liečby závislostí, certifikovaná nemocnica, vysokoodborný personál a novovytvorené ubytovacie služby európskeho štandardu = ZÁRUKA KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB. OLÚP, n. o. Predná Hora – špecializovaná nemocnica je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v oblasti liečby závislostí všetkých druhov a liečby psychických porúch. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je realizované v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti v odboroch psychiatria a medicína drogových závislostí a v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Patria sem ambulancie v odboroch psychiatria, medicína drogových závislostí, klinická a dopravná psychológia a zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch klinická biochémia s hematologickým úsekom, klinická mikrobiológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. OLÚP, n. o. Predná Hora ďalej na základe povolenia vykonáva výrobu stravy v rámci liečebnej výživy a stravovania, publikačnú a prednáškovú činnosť a prevádzkové činnosti spojené s výkonom hlavnej činnosti (pranie prádla, údržbu a pod.)