Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Medicína drogových závislostí  (4)Psychiatria  (1)

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora

Kategória:Psychiatrické nemocnice a liečebne
IČO:37954920
Adresa:Muránska Huta, časť Predná Hora 126, 049 01 Muráň zobraziť na mape
E-mail:olup@olup-prednahora.sk
Web:www.olup-prednahora.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,321,321,661,54
  Správanie lekárov na oddelení1,281,281,531,23
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,311,311,681,48
  Správanie sestier na oddelení1,431,431,560,90
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,281,281,580,94
  Starostlivosť sestier na oddelení1,421,421,570,75
  Kvalita ubytovania na oddelení1,191,191,801,56
  Kvalita stravy na oddelení1,311,311,862,14
  Kvalita upratovania na oddelení1,171,171,631,57
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,281,281,621,27
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,311,311,651,44
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,501,501,720,80
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,361,361,781,34
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %0,88
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní9,0 %80,2 %30,4 %16,3 %-1,50
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní14,5 %80,2 %34,3 %23,1 %-1,01
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %3,8 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2551081 7692 1323 358 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)56,148,920,025,824,0-0,37
  Točivosť pacienta2,0 %1,9 %0,4 %0,7 %2,3 %0,62
  Prijaté preklady5,1 %7,4 %2,0 %2,7 %7,0 %-0,98
  Odchádzajúce preklady0,8 %1,9 %1,2 %1,2 %1,7 %0,61
  Plánovanosť98,4 %100,0 %100,0 %99,8 %28,3 %1,85
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV00000 
  Počet lôžok200200200  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií4,692,98-0,54
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovrok 2006 - certifikát systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001
rok 2014 - bronzová medaila za zásluhy o slovenskú lekársku spoločnosť udelená MUDr. Olegovi Martinove
  Ďalšie úspechy či silné stránky-MUDr. Mária Martinove, PhD. - krajská odborníčka pre závislosti
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamipsychiatria, medicína drogových závislostí, klinická a dopravná psychológia, psychoterapia
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Viac ako 40 ročné skúsenosti v oblasti liečby závislostí, certifikovaná nemocnica, vysokoodborný personál a novovytvorené ubytovacie služby európskeho štandardu = ZÁRUKA KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB. OLÚP, n. o. Predná Hora – špecializovaná nemocnica je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v oblasti liečby závislostí všetkých druhov a liečby psychických porúch. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je realizované v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti v odboroch psychiatria a medicína drogových závislostí a v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Patria sem ambulancie v odboroch psychiatria, medicína drogových závislostí, klinická a dopravná psychológia a zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch klinická biochémia s hematologickým úsekom, klinická mikrobiológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. OLÚP, n. o. Predná Hora ďalej na základe povolenia vykonáva výrobu stravy v rámci liečebnej výživy a stravovania, publikačnú a prednáškovú činnosť a prevádzkové činnosti spojené s výkonom hlavnej činnosti (pranie prádla, údržbu a pod.)