Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Medicína drogových závislostí  (4)Psychiatria  (1)

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora

Kategória:Psychiatrické nemocnice a liečebne
IČO:37954920
Adresa:Muránska Huta, časť Predná Hora 126, 049 01 Muráň zobraziť na mape
E-mail:olup@olup-prednahora.sk
Web:www.olup-prednahora.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,51*1,561,680,66
  Správanie lekárov na oddelení1,38*1,431,530,61
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,53*1,551,730,92
  Správanie sestier na oddelení1,67*1,731,63-0,54
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,40*1,451,590,95
  Starostlivosť sestier na oddelení1,55*1,621,57-0,28
  Kvalita ubytovania na oddelení1,49*1,561,840,88
  Kvalita stravy na oddelení1,55*1,621,891,19
  Kvalita upratovania na oddelení1,43*1,501,590,50
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,38*1,401,600,58
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,40*1,431,650,64
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,82*1,851,74-0,55
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,55*1,621,740,57
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %0,4 %0,72
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní4,3 %78,1 %27,3 %16,5 %-1,30
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní9,1 %78,1 %30,6 %23,5 %-0,65
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2441131 7492 1063 380 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)61,048,121,227,223,6-0,76
  Točivosť pacienta0,4 %0,9 %1,0 %0,9 %2,5 %0,51
  Prijaté preklady6,1 %8,8 %1,8 %2,7 %6,7 %-1,03
  Odchádzajúce preklady1,2 %2,7 %1,7 %1,7 %1,7 %-0,07
  Plánovanosť99,2 %100,0 %99,7 %99,7 %29,4 %1,83
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV00000 
  Počet lôžok200  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií4,753,95-0,17
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovrok 2006 - certifikát systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001
rok 2014 - bronzová medaila za zásluhy o slovenskú lekársku spoločnosť udelená MUDr. Olegovi Martinove
  Ďalšie úspechy či silné stránky-MUDr. Mária Martinove, PhD. - krajská odborníčka pre závislosti
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamipsychiatria, medicína drogových závislostí, klinická a dopravná psychológia, psychoterapia
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Viac ako 40 ročné skúsenosti v oblasti liečby závislostí, certifikovaná nemocnica, vysokoodborný personál a novovytvorené ubytovacie služby európskeho štandardu = ZÁRUKA KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB. OLÚP, n. o. Predná Hora – špecializovaná nemocnica je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v oblasti liečby závislostí všetkých druhov a liečby psychických porúch. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je realizované v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti v odboroch psychiatria a medicína drogových závislostí a v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Patria sem ambulancie v odboroch psychiatria, medicína drogových závislostí, klinická a dopravná psychológia a zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch klinická biochémia s hematologickým úsekom, klinická mikrobiológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. OLÚP, n. o. Predná Hora ďalej na základe povolenia vykonáva výrobu stravy v rámci liečebnej výživy a stravovania, publikačnú a prednáškovú činnosť a prevádzkové činnosti spojené s výkonom hlavnej činnosti (pranie prádla, údržbu a pod.)