Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaChirurgiaDoliečovacieGeriatriaGynekológia a pôrodníctvoJIS chirurgickáJIS internáJIS úrazováNeonatológiaNeurológiaPediatriaPlastická chirurgiaÚrazová chirurgiaUrológiaVnútorné lekárstvo

Nemocnica Snina s.r.o.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36509108
Adresa:Sládkovičova 3, 069 01 Snina zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@nemocnicasnina.sk
Web:www.nemocnicasnina.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,72*2,672,092,08-0,03
  Správanie lekárov na oddelení1,59*2,491,931,82-0,51
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,77*2,792,162,02-0,68
  Správanie sestier na oddelení1,63*2,461,931,990,27
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,66*2,622,021,86-0,79
  Starostlivosť sestier na oddelení1,58*2,491,921,960,18
  Kvalita ubytovania na oddelení2,06*3,162,492,44-0,12
  Kvalita stravy na oddelení2,15*2,422,282,571,19
  Kvalita upratovania na oddelení1,49*2,151,762,010,95
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,60*2,862,071,95-0,62
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,75*2,842,171,97-0,93
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,83*2,712,172,16-0,05
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,60*3,062,152,190,22
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,712,712,51-0,42
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,392,392,19-0,42
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,2 %0,7 %3,8 %2,7 %3,2 %0,24
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti10,5 %*15,8 %13,8 %12,3 %-0,24
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %*14,3 %6,7 %4,7 %-0,41
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu12,8 %*14,7 %13,5 %13,6 %0,01
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,4 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch0,0 %*0,0 %7,0 %0,26
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,9 %0,0 %4,9 %2,3 %2,5 %0,15
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti3,0 %0,0 %30,6 %7,8 %11,1 %0,23
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti31,8 %68,0 %37,7 %42,8 %0,30
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %1,0 %0,8 %0,8 %-0,10
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní22,3 %13,2 %11,3 %16,7 %10,9 %-1,75
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní25,2 %16,7 %16,0 %20,4 %14,4 %-1,81
  Reoperovanosť18,6 %1,8 %2,3 %11,8 %4,1 %-3,88
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)1,7 %1,9 %1,8 %2,2 %0,08
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,1 %0,5 % 
  Operovanosť59,0 %53,4 %47,8 %53,9 %59,1 %-0,36
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2 6376042 4965 7378 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,23,64,36,40,80
  Točivosť pacienta5,7 %4,6 %5,5 %8,3 %0,51
  Prijaté preklady0,5 %1,0 %0,6 %1,4 %-0,24
  Odchádzajúce preklady1,9 %2,8 %2,1 %2,7 %0,41
  Plánovanosť13,1 %4,0 %11,6 %20,1 %-0,47
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV9331792741 3861 914 
  Počet lôžok139175  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti545 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %15,2 %0,52
  Tržby5 558 065  €11 627 022  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení7 676  €34 100  € 
  Odpisy dlhodobého majetku114 258  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje2,2 %4,0 %-0,22
  Krátkodobé záväzky500 139  €3 714 395  € 
  Dlhodobé záväzky14 250  €142 565  € 
  Bankové úvery a výpomoci40 003  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti25,2 %38,7 %-0,95
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií5,236,250,16