Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (1)Geriatria  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)JIS úrazová  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Pediatria  (1)Psychiatria  (1)Úrazová chirurgia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36167908
Adresa:Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov zobraziť na mape
E-mail:sekretariatriaditela@nsp-bardejov.sk
Web:www.nsp-bardejov.sk
Prevádzkovateľ:NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,901,922,802,232,17-0,20
  Správanie lekárov na oddelení1,691,472,171,831,77-0,23
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,831,882,482,071,97-0,36
  Správanie sestier na oddelení2,021,822,252,081,90-0,65
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,841,472,251,941,80-0,54
  Starostlivosť sestier na oddelení1,911,712,211,991,87-0,44
  Kvalita ubytovania na oddelení2,192,352,912,472,31-0,40
  Kvalita stravy na oddelení2,092,243,042,462,480,07
  Kvalita upratovania na oddelení1,552,002,581,981,95-0,10
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,981,762,031,971,89-0,29
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,811,882,292,001,94-0,19
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,952,062,762,262,11-0,50
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,972,412,612,262,12-0,53
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,831,832,200,69
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,212,212,420,35
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,7 %1,3 %3,4 %2,9 %3,2 %0,07
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti11,1 %*14,8 %13,8 %11,8 %-0,15
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**5,6 %7,1 %4,6 %-0,64
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu18,9 %8,3 %13,4 %14,5 %12,8 %-0,12
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**7,3 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,6 %0,0 %3,9 %2,1 %2,0 %-0,11
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti8,0 %3,8 %9,6 %8,8 %5,4 %-1,18
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti35,8 %32,1 %39,8 %38,3 %36,8 %-0,08
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,3 %0,3 %0,2 %0,3 %0,2 %-0,15
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní7,4 %11,7 %3,5 %4,9 %6,5 %0,72
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní16,8 %14,7 %5,7 %9,7 %11,8 %0,62
  Reoperovanosť3,2 %2,2 %1,7 %2,4 %2,7 %0,25
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %3,6 %2,6 %2,2 %3,0 %0,41
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,1 %0,1 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %2,3 %1,4 %0,3 % 
  Operovanosť76,7 %41,9 %53,5 %60,2 %58,5 %0,13
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,8900,975-0,46
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV4 0511 2117 11012 3729 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,25,77,26,75,8-0,37
  Točivosť pacienta11,5 %0,0 %6,6 %7,6 %8,2 %0,15
  Prijaté preklady1,7 %1,1 %1,9 %1,7 %2,2 %-0,04
  Odchádzajúce preklady1,9 %2,2 %2,9 %2,5 %3,0 %0,42
  Plánovanosť15,0 %14,2 %45,3 %32,4 %26,9 %0,32
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1 1981971 5802 9752 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)14,216,10,68
  Počet lôžok351  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti945 924 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám5,1 %14,8 %0,29
  Tržby18 385 364  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení321 369  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku1 022 282  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje7,3 %4,2 %0,33
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti62,2 %51,8 %0,65
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií5 254 €762 €-3,51
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,810,76-0,04
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií2,425,140,39
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovBaby friendly hospital iniciative, Certifikát kvality o plnení požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2008, Osvedčenie o akreditácií č. S-299 o plnení požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005, Certifikát na vykonávanie všetkých kontrolovaných biochemických vyšetrení, Certifikát kvality "LABQUALITY" na oddelení klinickej mikrobiológie, Certifikát o bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia vydaný podľa zákona č.330/1996 Z.z. na oddelení centrálnych operačných sál.
  Ďalšie úspechy či silné stránkysilné stránky: pacientovi poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste od ambulancií cez operatívu až po hospitalizáciu akútnu a chronickú
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťami1. gynekológia a pôrodníctvo, 2. FBLR, 3. intervenčná esteziológia, 4. rádiológia, 5. traumatológia