Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaChirurgiaDermatovenerológiaDetská chirurgiaDlhodobo chorýchFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciaGastroenterológiaGeriatriaGynekológia a pôrodníctvoHrudníková chirurgiaJIS chirurgickáJIS cievnej chirurgieJIS hrudníková chirurgiaJIS internáJIS neurologickáJIS ortopedickáJIS pediatrickáJIS úrazováNeonatológiaNeurológiaOftalmológiaPaliatívna medicínaPediatriaPediatrická intenzívna medicínaPlastická chirurgiaPneumológia a ftizeológiaPsychiatriaÚrazová chirurgiaUrológiaVnútorné lekárstvo

NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36167908
Adresa:Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov zobraziť na mape
E-mail:sekretariatriaditela@nsp-bardejov.sk
Web:www.nsp-bardejov.sk
Prevádzkovateľ:NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,781,462,442,082,080,02
  Správanie lekárov na oddelení1,621,312,211,881,82-0,29
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,581,542,231,902,020,59
  Správanie sestier na oddelení1,591,382,401,971,990,07
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,551,232,151,821,860,20
  Starostlivosť sestier na oddelení1,621,312,261,911,960,24
  Kvalita ubytovania na oddelení2,161,622,992,522,44-0,21
  Kvalita stravy na oddelení2,281,692,922,542,570,11
  Kvalita upratovania na oddelení1,681,312,361,982,010,10
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,731,462,402,041,95-0,43
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,681,312,231,921,970,25
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,901,692,552,212,16-0,21
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,921,622,552,212,19-0,06
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,312,312,510,42
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym1,711,712,191,03
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,7 %1,9 %3,9 %3,0 %3,2 %0,10
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti16,7 %*15,7 %15,6 %12,3 %-0,52
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %10,0 %5,4 %4,7 %-0,15
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu4,8 %10,0 %18,4 %14,3 %13,6 %-0,07
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,4 %0,04
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,7 %0,0 %4,5 %2,9 %2,5 %-0,27
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti7,7 %10,0 %18,1 %12,8 %11,1 %-0,11
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti22,6 %24,0 %22,9 %42,8 %1,15
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,5 %1,2 %1,1 %0,8 %-0,59
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní16,3 %16,1 %6,0 %9,7 %10,9 %0,36
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní18,6 %17,0 %9,7 %12,8 %14,4 %0,48
  Reoperovanosť7,9 %3,5 %1,9 %3,6 %4,1 %0,24
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %0,0 %0,0 %2,2 %0,46
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,1 %0,1 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,9 %0,5 % 
  Operovanosť79,3 %52,4 %57,8 %64,8 %59,1 %0,39
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV3 6929756 68511 3528 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)7,75,38,47,26,4-0,30
  Točivosť pacienta6,0 %3,4 %6,7 %6,2 %8,3 %0,38
  Prijaté preklady1,6 %1,5 %1,6 %1,4 %0,05
  Odchádzajúce preklady1,6 %1,8 %2,6 %2,2 %2,7 %0,34
  Plánovanosť14,5 %15,4 %20,7 %18,1 %20,1 %-0,11
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1 0912055841 8801 914 
  Počet lôžok351352  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti2 261 049 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám8,9 %15,2 %0,22
  Tržby16 979 420  €11 627 022  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení441  €34 100  € 
  Odpisy dlhodobého majetku894 413  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje5,3 %4,0 %0,15
  Krátkodobé záväzky4 640 078  €3 714 395  € 
  Dlhodobé záväzky167 463  €142 565  € 
  Bankové úvery a výpomoci860 827  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti35,8 %38,7 %-0,20
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií6,176,250,01
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
 Získané ocenenia za ostatných 5 rokovBaby friendly hospital iniciative, Certifikát kvality o plnení požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2008, Osvedčenie o akreditácií č. S-299 o plnení požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005, Certifikát na vykonávanie všetkých kontrolovaných biochemických vyšetrení, Certifikát kvality "LABQUALITY" na oddelení klinickej mikrobiológie, Certifikát o bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia vydaný podľa zákona č.330/1996 Z.z. na oddelení centrálnych operačných sál.
 Ďalšie úspechy či silné stránkysilné stránky: pacientovi poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste od ambulancií cez operatívu až po hospitalizáciu akútnu a chronickú
 Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťami1. gynekológia a pôrodníctvo, 2. FBLR, 3. intervenčná esteziológia, 4. rádiológia, 5. traumatológia
 Zákroky s najväčšími odborníkmi1. gynekológia a pôrodníctvo, 2. intervenčná esteziológia, 3. traumatológia, 4. intervenčná reumatológia, 5. očná operatíva