Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (1)Geriatria  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)JIS úrazová  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Pediatria  (1)Psychiatria  (1)Úrazová chirurgia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36167908
Adresa:Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov zobraziť na mape
E-mail:sekretariatriaditela@nsp-bardejov.sk
Web:www.nsp-bardejov.sk
Prevádzkovateľ:NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,851,462,432,062,05-0,04
  Správanie lekárov na oddelení1,761,332,051,841,79-0,22
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,721,402,371,981,980,03
  Správanie sestier na oddelení1,861,472,452,081,97-0,39
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,631,202,141,811,830,10
  Starostlivosť sestier na oddelení1,861,472,171,961,94-0,07
  Kvalita ubytovania na oddelení2,111,402,742,312,360,12
  Kvalita stravy na oddelení2,312,072,852,522,51-0,04
  Kvalita upratovania na oddelení1,921,402,232,001,98-0,07
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,701,602,722,131,93-0,75
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,591,202,261,841,960,49
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,831,472,372,032,140,39
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,851,472,742,192,16-0,15
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,0 %1,3 %3,5 %2,8 %3,0 %0,06
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti13,8 %*13,2 %15,0 %12,2 %-0,36
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**14,3 %9,1 %4,8 %-0,89
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu15,8 %20,8 %12,4 %14,1 %12,2 %-0,14
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,3 %1,09
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**6,6 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,5 %1,3 %2,7 %2,1 %2,0 %-0,00
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti4,4 %2,4 %8,9 %7,4 %5,8 %-0,31
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti28,4 %28,6 %38,8 %35,6 %35,3 %-0,02
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,2 %0,3 %0,2 %0,2 %0,2 %-0,14
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní6,9 %15,8 %3,7 %4,9 %6,3 %0,49
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní16,3 %17,4 %5,3 %9,2 %11,3 %0,52
  Reoperovanosť1,8 %1,3 %0,9 %1,4 %2,6 %0,18
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)4,3 %12,5 %1,4 %4,2 %3,1 %-0,23
  Dekubity (preležaniny)0,1 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,9 %0,6 % 
  Operovanosť81,1 %18,4 %53,5 %59,2 %56,9 %0,19
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,8430,902-0,31
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV4 1381 0096 00611 1538 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)7,05,86,86,5-0,10
  Točivosť pacienta11,4 %1,1 %9,4 %9,4 %0,01
  Prijaté preklady1,3 %0,7 %1,7 %1,5 %2,4 %-0,11
  Odchádzajúce preklady1,8 %1,1 %1,7 %2,7 %0,60
  Plánovanosť9,7 %14,8 %10,7 %12,5 %-0,10
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1 3321945762 1021 708 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)14,915,80,32
  Počet lôžok351352379  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti975 522 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám5,4 %13,3 %0,28
  Tržby17 932 432  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení23 682  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku1 019 989  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje5,8 %4,0 %0,28
  Krátkodobé záväzky4 553 510  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky102 056  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci1 503 416  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti56,7 %44,7 %0,80
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií1 345 €1 387 €0,02
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,900,86-0,02
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií4,485,800,26
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovBaby friendly hospital iniciative, Certifikát kvality o plnení požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2008, Osvedčenie o akreditácií č. S-299 o plnení požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005, Certifikát na vykonávanie všetkých kontrolovaných biochemických vyšetrení, Certifikát kvality "LABQUALITY" na oddelení klinickej mikrobiológie, Certifikát o bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia vydaný podľa zákona č.330/1996 Z.z. na oddelení centrálnych operačných sál.
  Ďalšie úspechy či silné stránkysilné stránky: pacientovi poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste od ambulancií cez operatívu až po hospitalizáciu akútnu a chronickú
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťami1. gynekológia a pôrodníctvo, 2. FBLR, 3. intervenčná esteziológia, 4. rádiológia, 5. traumatológia