Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov  (1)JIS chirurgická  (1)JIS gynekologická  (1)JIS interná  (1)JIS neurochirurgická  (1)JIS neurologická  (1)JIS ortopedická  (1)JIS pediatrická  (1)JIS úrazová  (1)JIS urologická  (1)Medicína drogových závislostí  (1)Neonatológia  (1)Neurochirurgia  (1)Neurológia  (1)Oftalmológia  (1)Ortopédia  (2)Otorinolaryngológia  (1)Pediatria  (1)Pediatrická ortopédia  (1)Psychiatria  (1)Radiačná onkológia  (1)Úrazová chirurgia  (1)Urológia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:17335825
Adresa:Vojtecha Spanyola 43, 010 01 Žilina zobraziť na mape
E-mail:sekretariat.r@fnspza.sk
Web:www.fnspza.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,911,713,332,472,32-0,82
  Správanie lekárov na oddelení1,761,432,682,091,88-1,27
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,961,792,962,352,09-1,49
  Správanie sestier na oddelení1,921,612,692,192,03-0,94
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,771,542,572,071,93-0,86
  Starostlivosť sestier na oddelení1,871,542,642,141,97-1,14
  Kvalita ubytovania na oddelení2,132,073,272,602,610,06
  Kvalita stravy na oddelení2,232,463,202,672,710,21
  Kvalita upratovania na oddelení1,741,462,642,082,180,50
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,921,502,812,231,97-1,59
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,801,612,952,252,06-1,21
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,981,932,972,392,21-1,15
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,891,612,972,302,19-1,04
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,592,592,21-0,90
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,962,962,44-1,14
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,0 %1,2 %2,7 %2,6 %2,6 %0,18
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti8,9 %12,0 %11,6 %8,9 %-1,50
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí13,0 %*10,8 %10,8 %5,5 %-1,17
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu12,7 %*14,8 %14,6 %12,2 %-1,11
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,0 %0,54
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch0,0 %9,5 %6,1 %3,4 %-0,57
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,1 %2,3 %2,1 %1,9 %1,8 %-0,10
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,17
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti1,3 %1,9 %2,5 %2,3 %3,7 %0,62
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti79,9 %78,2 %76,7 %77,2 %51,5 %-1,08
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,3 %0,2 %0,2 %0,2 %0,2 %-0,32
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní8,7 %20,9 %13,3 %12,6 %7,0 %-2,28
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní46,2 %23,8 %15,3 %20,5 %11,9 %-2,27
  Reoperovanosť2,9 %4,3 %2,7 %2,8 %3,3 %0,51
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %0,0 %2,7 %2,3 %3,4 %0,69
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,1 %0,1 %0,6 % 
  Operovanosť82,3 %54,5 %75,5 %75,9 %77,5 %-0,32
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,2251,1870,55
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV6 6931 00724 82032 52036 410 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)4,75,86,76,36,2-0,12
  Točivosť pacienta37,8 %1,6 %10,0 %15,9 %7,9 %-2,82
  Prijaté preklady1,3 %0,8 %1,1 %1,1 %1,9 %-1,17
  Odchádzajúce preklady1,5 %2,0 %2,8 %2,5 %3,0 %0,52
  Plánovanosť31,4 %20,9 %31,3 %31,0 %35,5 %-0,56
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV4 1443569 39813 89816 122 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)19,116,7-0,93
  Počet lôžok766  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu329381370157 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu376412406182 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti32 321 073 €56 745 414 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám66,2 %83,2 %0,43
  Tržby48 827 729  €68 202 182  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-6 402 851  €-9 433 950  € 
  Odpisy dlhodobého majetku2 181 713  €3 120 801  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-8,6 %-9,3 %0,06
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti76,6 %65,3 %0,87
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií308 €1 086 €0,63
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,310,770,94
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií9,848,34-0,47