Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS chirurgická  (1)JIS gynekologická  (2)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)JIS úrazová  (2)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Ortopédia  (1)Pediatria  (1)Úrazová chirurgia  (1)Ústavná ošetrovateľská starostlivosť  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica Levice s.r.o.

Nemocnica Levice s.r.o. vznikla rozdelením poskytovateľa "Nemocnice s poliklinikami, n.o., Levice a Topoľčany" na dve samostatné nemocnice, Levice a Topoľčany, ku ktorému došlo 1.4.2017, a následným premenovaním na "Nemocnica Levice s.r.o.", ku ktorému došlo 15.9.2017. Niektoré ukazovatele, ako napríklad hospodárenie, spokojnosť pacientov alebo indikátory kvality, preto nemusia zohľadňovať celý rok 2017, keďže do 31.3.2017 bola nemocnica súčasťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s kódom P56503.
Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:50861450
Adresa:SNP 19, 934 01 Levice zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@nemocnicalevice.sk
Web:https://www.nemocnicalevice.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta2,202,183,352,642,17-1,41
  Správanie lekárov na oddelení1,931,902,682,221,77-1,60
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe2,132,502,722,391,97-1,52
  Správanie sestier na oddelení2,062,002,732,321,90-1,54
  Starostlivosť lekárov na oddelení2,041,702,712,271,80-1,79
  Starostlivosť sestier na oddelení2,041,802,712,281,87-1,53
  Kvalita ubytovania na oddelení2,702,403,382,942,31-1,53
  Kvalita stravy na oddelení2,802,603,222,952,48-1,36
  Kvalita upratovania na oddelení2,391,602,902,541,95-1,84
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,942,102,702,241,89-1,24
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe2,082,202,772,351,94-1,42
  Informácie od sestier o ďalšom postupe2,242,702,912,532,11-1,42
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice2,032,702,812,382,12-0,96
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,822,822,20-1,17
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym3,093,092,42-1,12
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková3,6 %2,2 %5,5 %4,1 %3,2 %-0,24
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti21,4 %*20,8 %19,5 %11,8 %-0,57
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí***5,9 %4,6 %-0,33
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu11,1 %17,6 %19,5 %16,9 %12,8 %-0,28
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**7,3 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch3,6 %0,0 %3,1 %2,6 %2,0 %-0,48
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti9,8 %8,5 %7,9 %8,5 %5,4 %-1,07
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti24,6 %34,0 %22,3 %25,2 %36,8 %0,65
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,3 %0,1 %0,3 %0,2 %0,2 %-0,09
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní8,1 %39,6 %2,7 %5,6 %6,5 %0,43
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní14,7 %39,6 %4,0 %9,5 %11,8 %0,68
  Reoperovanosť1,9 %1,9 %2,3 %2,1 %2,7 %0,52
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %0,0 %2,9 %1,0 %3,0 %1,06
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,2 %0,1 %0,3 % 
  Operovanosť57,0 %47,4 %58,3 %55,0 %58,5 %-0,27
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 4263991 9103 7359 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,25,35,25,25,80,23
  Točivosť pacienta11,6 %0,5 %4,6 %6,9 %8,2 %0,35
  Prijaté preklady0,9 %4,8 %2,5 %2,2 %2,2 %-0,01
  Odchádzajúce preklady2,0 %2,8 %3,9 %3,1 %3,0 %-0,01
  Plánovanosť14,8 %13,3 %33,8 %24,4 %26,9 %-0,14
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV388836641 1352 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)15,416,10,27
  Počet lôžok305  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti0 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %14,8 %0,45
  Tržby4 093 772  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení26 829  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku18 857  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje1,1 %4,2 %-0,34
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti31,7 %51,8 %-1,25
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií268 €762 €0,39
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií2,680,76-1,75
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií42,845,14-5,47