Zoznam odborností

ChirurgiaDlhodobo chorýchGynekológia a pôrodníctvoJIS chirurgickáJIS internáOrtopédiaPediatriaÚstavná ošetrovateľská starostlivosťVnútorné lekárstvo

Gemerclinic, n.o., Hnúšťa

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:45736987
Adresa:Jesenského 102, 981 01 Hnúšťa zobraziť na mape
E-mail:
Web:
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,853,112,202,08-0,61
  Správanie lekárov na oddelení1,552,911,931,82-0,52
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,613,292,082,02-0,29
  Správanie sestier na oddelení1,683,002,051,99-0,29
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,523,081,951,86-0,46
  Starostlivosť sestier na oddelení1,732,912,061,96-0,45
  Kvalita ubytovania na oddelení2,323,742,722,44-0,74
  Kvalita stravy na oddelení2,393,702,752,57-0,76
  Kvalita upratovania na oddelení1,712,471,922,010,33
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,872,822,141,95-0,92
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,743,002,091,97-0,57
  Informácie od sestier o ďalšom postupe2,033,152,352,16-0,86
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice2,003,292,362,19-0,83
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť3,633,632,51-2,35
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym3,083,082,19-1,89
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková5,3 %7,5 %11,3 %9,4 %3,2 %-2,67
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti***12,3 %*
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí***4,7 %*
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu*33,3 %30,8 %13,6 %-1,87
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,8 %1,46
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní9,1 %11,1 %6,5 %7,3 %10,9 %1,08
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní10,6 %8,7 %13,3 %12,4 %14,4 %0,62
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)***2,2 %*
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,5 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2451127091 0668 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)13,211,712,36,4-2,30
  Točivosť pacienta11,4 %8,0 %10,4 %8,3 %-0,38
  Prijaté preklady0,4 %5,4 %2,0 %1,4 %0,15
  Odchádzajúce preklady1,6 %5,4 %2,8 %2,7 %-0,06
  Plánovanosť84,1 %27,7 %66,4 %20,1 %2,52
  Počet lôžok2462  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám15,2 % 
  Tržby1 050 892  €11 627 022  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-4 263  €34 100  € 
  Odpisy dlhodobého majetku131 880  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje12,1 %4,0 %0,98
  Krátkodobé záväzky519 876  €3 714 395  € 
  Dlhodobé záväzky203  €142 565  € 
  Bankové úvery a výpomoci64 528  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti0,0 %38,7 %-2,71
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií9,386,25-0,48