Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Ústavná ošetrovateľská starostlivosť  (1)

Dom ošetrovateľskej starostlivosti, s.r.o., Púchov

0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %13,3 %1,21
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**7,1 %*
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu8,3 %8,3 %11,1 %0,24
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní94,7 %94,7 %33,3 %-1,77
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní94,7 %94,7 %34,3 %-1,78
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %2,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV3838406 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)27,827,820,9-1,96
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Prijaté preklady7,9 %7,9 %3,9 %1,51
  Odchádzajúce preklady2,6 %2,6 %5,2 %0,97
  Plánovanosť100,0 %100,0 %99,0 %0,93
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV000 
  Počet lôžok25  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií*0 €*
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií*0,00*
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií*0,00*