Zoznam odborností

GerontopsychiatriaMedicína drogových závislostíPsychiatria

Psychiatrická nemocnica Veľké zálužie

0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,551,551,640,53
  Správanie lekárov na oddelení1,331,331,460,78
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,621,621,630,06
  Správanie sestier na oddelení1,361,361,590,90
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,401,401,550,72
  Starostlivosť sestier na oddelení1,261,261,541,97
  Kvalita ubytovania na oddelení2,062,061,91-0,61
  Kvalita stravy na oddelení1,811,811,880,31
  Kvalita upratovania na oddelení1,721,721,64-0,33
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,431,431,540,49
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,521,521,590,35
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,571,571,690,60
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,501,501,690,62
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,2 %0,0 %0,1 %0,3 %0,60
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní2,5 %4,3 %2,9 %8,2 %1,26
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní3,3 %10,3 %5,2 %11,8 %1,22
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza1,2 %3,5 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV5695111 080718 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)41,816,829,335,20,55
  Točivosť pacienta0,2 %0,0 %0,1 %3,5 %0,34
  Prijaté preklady16,3 %15,1 %15,7 %8,8 %0,98
  Odchádzajúce preklady0,4 %0,2 %0,3 %1,1 %0,63
  Plánovanosť100,0 %0,0 %52,7 %74,5 %-1,25
  Počet lôžok410410  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti0 €14 002 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 % 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje0,0 % 
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií18,5224,270,21
i

Ocenení a nominovaní v ankete TOP LEKÁRI na Slovensku a v súťaži Sestra roka

  Názov ukazovateľa Údaj
 Top lekár - ostatní nominovaníMUDr. Anežka Imrišková