Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Gerontopsychiatria  (1)Medicína drogových závislostí  (1)Psychiatria  (4)

Psychiatrická nemocnica Veľké zálužie

0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,58*1,561,660,48
  Správanie lekárov na oddelení1,50*1,521,530,07
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,75*1,711,68-0,14
  Správanie sestier na oddelení1,55*1,561,560,02
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,46*1,471,580,34
  Starostlivosť sestier na oddelení1,44*1,421,570,75
  Kvalita ubytovania na oddelení1,85*1,781,800,03
  Kvalita stravy na oddelení1,78*1,751,860,43
  Kvalita upratovania na oddelení1,52*1,521,630,38
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,48*1,451,620,64
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,48*1,471,650,77
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,65*1,581,720,50
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,49*1,441,781,08
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %0,88
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní7,0 %4,1 %6,3 %16,3 %1,06
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní14,0 %7,7 %12,3 %23,1 %0,97
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza1,7 %3,8 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV5693314 6455 5453 358 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)46,439,218,822,824,00,25
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %2,3 %0,87
  Prijaté preklady14,9 %19,0 %8,8 %10,0 %7,0 %0,67
  Odchádzajúce preklady0,5 %0,6 %0,1 %0,1 %1,7 %1,76
  Plánovanosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %28,3 %-0,73
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV00000 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)18,615,8-1,37
  Počet lôžok410410410  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,002,980,94