Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaChirurgiaDlhodobo chorýchDoliečovacieGynekológia a pôrodníctvoJIS internáNeonatológiaOftalmológiaOrtopédiaPediatriaPediatrická intenzívna medicínaPlastická chirurgiaÚrazová chirurgiaUrológiaVnútorné lekárstvo

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:45737967
Adresa:Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec zobraziť na mape
E-mail:nspkch@nspkch.sk
Web:www.nspkch.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,64*2,342,042,080,18
  Správanie lekárov na oddelení1,42*1,951,741,820,39
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,50*2,361,982,020,19
  Správanie sestier na oddelení1,50*2,271,971,990,10
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,53*2,061,821,860,22
  Starostlivosť sestier na oddelení1,47*2,361,991,96-0,13
  Kvalita ubytovania na oddelení1,92*2,812,472,44-0,08
  Kvalita stravy na oddelení2,02*2,532,322,571,03
  Kvalita upratovania na oddelení1,79*2,422,162,01-0,55
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,56*2,141,891,950,30
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,61*2,241,951,970,12
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,58*2,532,132,160,18
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,69*2,422,092,190,50
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,632,632,51-0,26
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,032,032,190,36
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,5 %3,1 %4,4 %3,6 %3,2 %-0,17
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**15,8 %18,5 %12,3 %-0,97
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí*26,7 %22,2 %4,7 %-3,61
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu0,0 %6,7 %7,0 %6,3 %13,6 %0,80
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,4 %4,5 %7,1 %4,6 %2,5 %-1,40
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti0,0 %6,9 %4,5 %11,1 %0,45
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti0,0 %6,9 %4,5 %42,8 %2,21
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,1 %0,0 %0,0 %0,8 %1,40
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní12,8 %14,1 %6,8 %8,2 %10,9 %0,80
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní17,5 %16,1 %11,0 %12,5 %14,4 %0,59
  Reoperovanosť4,8 %3,4 %4,1 %4,1 %4,1 %-0,04
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)5,0 %1,1 %1,9 %2,2 %0,07
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,1 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,1 %0,5 % 
  Operovanosť62,9 %24,5 %24,4 %30,9 %59,1 %-1,95
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV6191 0632 4724 1548 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,95,98,47,06,4-0,22
  Točivosť pacienta3,6 %7,4 %10,1 %8,3 %8,3 %-0,00
  Prijaté preklady0,7 %2,4 %1,8 %1,4 %0,09
  Odchádzajúce preklady1,3 %4,4 %4,8 %4,1 %2,7 %-0,91
  Plánovanosť1,4 %0,2 %5,8 %3,6 %20,1 %-0,90
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV14988893261 914 
  Počet lôžok128147  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti63 277 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám1,5 %15,2 %0,47
  Tržby4 444 130  €11 627 022  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení135 496  €34 100  € 
  Odpisy dlhodobého majetku268 486  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje9,1 %4,0 %0,61
  Krátkodobé záväzky523 795  €3 714 395  € 
  Dlhodobé záväzky123 827  €142 565  € 
  Bankové úvery a výpomoci92 851  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti20,0 %38,7 %-1,31