Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dermatovenerológia  (1)Geriatria  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)Infektológia  (1)Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov  (1)JIS chirurgická  (1)JIS kardiologická  (1)JIS metabolická  (1)JIS neurologická  (1)JIS pediatrická  (1)JIS úrazová  (1)Klinická onkológia  (1)Neonatológia  (2)Neurológia  (1)Oftalmológia  (1)Ortopédia  (1)Otorinolaryngológia  (1)Pediatria  (1)Pneumológia a ftizeológia  (1)Psychiatria  (1)Úrazová chirurgia  (1)Urológia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Fakultná nemocnica Trnava

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:00610381
Adresa:A. Žarnova 11, 917 01 Trnava zobraziť na mape
E-mail:riaditel@fntt.sk, fntt@fntt.sk, lps@fntt.sk
Web:www.fntt.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,991,732,842,292,320,19
  Správanie lekárov na oddelení1,831,522,021,861,880,15
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe2,061,592,402,122,09-0,17
  Správanie sestier na oddelení1,791,552,422,012,030,14
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,901,381,961,851,930,53
  Starostlivosť sestier na oddelení1,841,592,021,871,970,64
  Kvalita ubytovania na oddelení2,302,212,762,472,610,69
  Kvalita stravy na oddelení2,462,793,252,822,71-0,69
  Kvalita upratovania na oddelení1,971,902,592,202,18-0,10
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,921,622,312,031,97-0,35
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,981,382,402,052,060,00
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,971,522,512,112,210,67
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,921,692,592,152,190,35
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,192,192,210,07
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,702,702,44-0,57
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,1 %1,8 %4,0 %3,5 %2,6 %-1,68
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti2,4 %*8,3 %7,8 %8,9 %0,59
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí10,5 %*4,2 %5,1 %5,5 %0,09
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu8,6 %11,1 %12,5 %12,0 %12,2 %0,12
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,0 %0,54
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch8,9 %*8,0 %9,1 %3,4 %-1,20
  Úmrtnosť po operačných výkonoch2,3 %2,3 %3,0 %2,8 %1,8 %-1,60
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,17
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti4,0 %5,2 %6,4 %6,0 %3,7 %-1,03
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti23,2 %28,6 %42,1 %38,4 %51,5 %0,55
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,3 %0,1 %0,3 %0,3 %0,2 %-1,02
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní10,4 %21,6 %6,1 %7,0 %7,0 %-0,01
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní22,0 %22,2 %8,3 %11,0 %11,9 %0,25
  Reoperovanosť5,4 %1,7 %3,8 %4,1 %3,3 %-0,80
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)2,1 %5,0 %3,6 %3,4 %3,4 %0,01
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,7 %0,5 %0,6 % 
  Operovanosť75,7 %54,2 %73,4 %72,7 %77,5 %-0,92
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,1161,187-1,01
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV5 0291 46418 04524 53836 410 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,45,65,95,86,20,84
  Točivosť pacienta16,2 %0,7 %3,8 %6,2 %7,9 %0,62
  Prijaté preklady1,4 %0,5 %1,3 %1,3 %1,9 %-0,91
  Odchádzajúce preklady2,7 %3,7 %0,9 %1,4 %3,0 %1,68
  Plánovanosť17,5 %9,8 %34,2 %29,4 %35,5 %-0,77
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV2 1833887 2389 80916 122 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)14,516,70,88
  Počet lôžok628  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu27200173157 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu48234199182 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti21 909 398 €56 745 414 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám52,6 %83,2 %0,78
  Tržby41 674 866  €68 202 182  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-653 043  €-9 433 950  € 
  Odpisy dlhodobého majetku1 268 245  €3 120 801  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje1,5 %-9,3 %1,07
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti65,5 %65,3 %0,02
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií408 €1 086 €0,55
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,410,770,74
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií6,938,340,44