Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dermatovenerológia  (1)Geriatria  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)Infektológia  (1)Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov  (1)JIS chirurgická  (1)JIS kardiologická  (1)JIS metabolická  (1)JIS neurologická  (1)JIS pediatrická  (1)JIS úrazová  (1)Klinická onkológia  (1)Neonatológia  (2)Neurológia  (1)Oftalmológia  (1)Ortopédia  (1)Otorinolaryngológia  (1)Pediatria  (1)Pneumológia a ftizeológia  (1)Psychiatria  (1)Úrazová chirurgia  (1)Urológia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Fakultná nemocnica Trnava

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:00610381
Adresa:A. Žarnova 11, 917 01 Trnava zobraziť na mape
E-mail:riaditel@fntt.sk, fntt@fntt.sk, lps@fntt.sk
Web:www.fntt.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,951,942,712,262,11-1,00
  Správanie lekárov na oddelení1,721,802,361,991,85-0,92
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,941,802,622,192,04-0,98
  Správanie sestier na oddelení1,751,532,401,992,030,34
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,831,502,502,051,88-1,11
  Starostlivosť sestier na oddelení1,681,532,421,961,970,04
  Kvalita ubytovania na oddelení2,182,503,012,562,53-0,15
  Kvalita stravy na oddelení2,712,873,403,012,67-1,67
  Kvalita upratovania na oddelení1,902,232,892,342,09-1,26
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,801,972,732,201,94-1,51
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,921,802,622,182,00-1,10
  Informácie od sestier o ďalšom postupe2,011,832,682,262,17-0,52
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,921,972,922,332,15-1,50
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,3 %1,1 %4,0 %3,5 %2,6 %-1,63
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti12,5 %*5,2 %6,2 %9,3 %1,18
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí6,3 %4,9 %5,1 %3,7 %-0,72
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu9,9 %7,7 %15,0 %14,2 %13,4 %-0,56
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,1 %0,72
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch11,5 %*16,7 %13,1 %3,6 %-2,42
  Úmrtnosť po operačných výkonoch3,1 %0,7 %2,7 %2,7 %1,9 %-1,34
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti6,4 %5,3 %8,6 %8,1 %4,8 %-1,14
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti22,4 %25,8 %41,7 %38,0 %49,8 %0,46
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,2 %0,1 %0,3 %0,3 %0,2 %-0,90
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní9,8 %21,8 %6,5 %7,2 %6,7 %-0,16
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní21,1 %24,8 %8,2 %10,7 %11,3 %0,17
  Reoperovanosť6,5 %0,7 %2,9 %3,6 %3,1 %-0,53
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %*4,6 %4,1 %3,2 %-0,70
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,1 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza1,4 %1,2 % 
  Operovanosť79,2 %40,1 %74,6 %72,8 %72,4 %0,04
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,0081,121-0,99
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV4 8971 59313 73620 22631 560 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,35,45,47,02,49
  Točivosť pacienta16,5 %1,6 %12,8 %9,2 %-1,45
  Prijaté preklady0,9 %1,0 %1,4 %1,2 %1,9 %-0,79
  Odchádzajúce preklady2,4 %2,4 %2,4 %3,3 %0,85
  Plánovanosť8,6 %9,8 %8,9 %22,2 %-1,89
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV2 2344443 1705 84811 225 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)14,917,00,85
  Počet lôžok619628598  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu*177176210 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu209209234 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti18 674 554 €46 680 117 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám51,4 %70,8 %0,62
  Tržby36 325 658  €65 947 063  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-2 124 844  €-9 603 492  € 
  Odpisy dlhodobého majetku1 131 010  €3 712 497  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-2,7 %-8,9 %0,62
  Krátkodobé záväzky24 895 114  €57 919 655  € 
  Dlhodobé záväzky23 486  €246 402  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €154 517  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti72,8 %63,1 %0,72
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií247 €794 €0,67
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,490,520,06
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií8,417,83-0,19