Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (1)Neonatológia  (1)Pediatria  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica Krompachy spol. s r.o.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36182672
Adresa:Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy zobraziť na mape
E-mail:konatel@nemkrompachy.sk
Web:www.nemkrompachy.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,72*2,321,972,170,57
  Správanie lekárov na oddelení1,40*1,341,391,771,36
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,70*1,751,701,970,98
  Správanie sestier na oddelení1,65*2,031,811,900,35
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,60*1,341,481,801,23
  Starostlivosť sestier na oddelení1,74*1,931,791,870,32
  Kvalita ubytovania na oddelení2,08*2,852,402,31-0,21
  Kvalita stravy na oddelení2,11*2,792,392,480,28
  Kvalita upratovania na oddelení1,56*2,181,851,950,31
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,60*1,981,761,890,44
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,68*1,691,691,940,88
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,81*2,232,032,110,25
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,66*2,031,812,121,14
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,631,632,201,07
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,082,082,420,57
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,0 %1,7 %4,6 %3,0 %3,2 %0,05
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti15,4 %*18,2 %17,0 %11,8 %-0,39
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**4,6 %*
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu***12,8 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,2 %1,4 %3,4 %2,0 %2,0 %-0,01
  Materská úmrtnosť**0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti7,9 %7,1 %4,5 %5,9 %5,4 %-0,18
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti4,8 %0,0 %3,6 %3,7 %36,8 %1,85
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,1 %0,0 %0,1 %0,1 %0,2 %0,31
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní11,3 %12,0 %4,7 %8,3 %6,5 %-0,81
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní17,5 %16,9 %7,3 %12,9 %11,8 %-0,33
  Reoperovanosť3,0 %7,2 %3,6 %3,4 %2,7 %-0,56
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)3,7 %*5,0 %3,8 %3,0 %-0,47
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,2 %0,1 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,9 %0,4 %0,3 % 
  Operovanosť69,5 %27,8 %46,2 %55,3 %58,5 %-0,24
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,7560,975-1,18
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV3 3155412 4246 2809 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,15,14,85,05,80,33
  Točivosť pacienta4,3 %0,7 %3,8 %3,8 %8,2 %1,13
  Prijaté preklady1,2 %1,7 %2,1 %1,6 %2,2 %-0,05
  Odchádzajúce preklady3,7 %2,0 %6,9 %4,8 %3,0 %-1,31
  Plánovanosť7,4 %4,8 %32,4 %16,9 %26,9 %-0,58
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV918867371 7412 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)12,516,11,30
  Počet lôžok115  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti23 271 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,4 %14,8 %0,44
  Tržby5 780 691  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení102 340  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku88 262  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje3,3 %4,2 %-0,10
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti62,2 %51,8 %0,65
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií1 592 €762 €-0,65
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií1,590,76-0,76
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií6,375,14-0,18
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovrok 2010 - Chirurgické oddelenie - najlepšie oddelenie spoločnosti AGEL SK a.s.
  Ďalšie úspechy či silné stránkydobré meno nemocnice v širšom regióne, v anketách spokojnosti pacientov na popredných miestach, diagnostické pracoviská.
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiChirurgické oddelenie, Detské oddelenie, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Stavebné investície zabezpečuje Mesto, ktoré je vlastníkom budov z utrženého prenájmu - min. 50 000 EUR ročne.