Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaChirurgiaDermatovenerológiaDoliečovacieGynekológia a pôrodníctvoJIS chirurgickáJIS gynekologickáJIS internáJIS neurologickáJIS pediatrickáKardiológiaNeonatológiaPediatriaPneumológia a ftizeológiaÚrazová chirurgiaUrológiaVnútorné lekárstvo

Nemocnica Krompachy spol. s r.o.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36182672
Adresa:Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy zobraziť na mape
E-mail:konatel@nemkrompachy.sk
Web:www.nemkrompachy.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,79*2,432,102,08-0,10
  Správanie lekárov na oddelení1,54*2,141,841,82-0,07
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,79*2,532,142,02-0,60
  Správanie sestier na oddelení1,66*2,442,041,99-0,24
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,56*2,281,921,86-0,28
  Starostlivosť sestier na oddelení1,74*2,612,151,96-0,84
  Kvalita ubytovania na oddelení2,23*2,612,422,440,06
  Kvalita stravy na oddelení2,15*2,732,422,570,62
  Kvalita upratovania na oddelení1,85*2,322,082,01-0,24
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,60*2,251,931,950,12
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,62*2,351,971,97-0,01
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,97*2,582,272,16-0,49
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,75*2,282,012,190,90
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,252,252,510,54
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,072,072,190,27
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,1 %1,1 %3,6 %2,1 %3,2 %0,50
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti20,0 %*18,2 %16,7 %12,3 %-0,69
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí***4,7 %*
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu***13,6 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,2 %0,0 %4,9 %2,5 %2,5 %0,03
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti3,2 %0,0 %4,4 %3,5 %11,1 %0,51
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti6,3 %0,0 %5,5 %42,8 %2,15
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,4 %0,4 %0,8 %0,77
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní8,7 %20,0 %7,7 %8,3 %10,9 %0,78
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní12,3 %29,7 %11,9 %12,3 %14,4 %0,65
  Reoperovanosť4,0 %3,3 %6,0 %5,3 %4,1 %-0,61
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)2,2 %2,4 %2,3 %2,2 %-0,02
  Dekubity (preležaniny)0,1 %0,0 %0,1 %0,1 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,2 %0,5 % 
  Operovanosť66,3 %39,9 %44,7 %54,7 %59,1 %-0,31
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2 7044672 4265 5978 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,53,85,85,16,40,51
  Točivosť pacienta2,3 %1,9 %4,3 %3,0 %8,3 %0,97
  Prijaté preklady0,6 %2,4 %0,8 %1,4 %-0,17
  Odchádzajúce preklady1,5 %3,0 %10,5 %4,8 %2,7 %-1,35
  Plánovanosť6,6 %6,0 %11,0 %8,1 %20,1 %-0,65
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV857911701 1181 914 
  Počet lôžok115115  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti247 010 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám5,1 %15,2 %0,35
  Tržby5 295 305  €11 627 022  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení209 865  €34 100  € 
  Odpisy dlhodobého majetku69 022  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje5,3 %4,0 %0,15
  Krátkodobé záväzky1 824 218  €3 714 395  € 
  Dlhodobé záväzky138 962  €142 565  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti42,7 %38,7 %0,28
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií3,576,250,41
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
 Získané ocenenia za ostatných 5 rokovrok 2010 - Chirurgické oddelenie - najlepšie oddelenie spoločnosti AGEL SK a.s.
 Ďalšie úspechy či silné stránkydobré meno nemocnice v širšom regióne, v anketách spokojnosti pacientov na popredných miestach, diagnostické pracoviská.
 Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiChirurgické oddelenie, Detské oddelenie, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
 Zákroky s najväčšími odborníkmichirurgická operatíva
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Stavebné investície zabezpečuje Mesto, ktoré je vlastníkom budov z utrženého prenájmu - min. 50 000 EUR ročne.