Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaChirurgiaDlhodobo chorýchJIS chirurgickáJIS internáVnútorné lekárstvo

Mestská nemocnica Prof. Rudolfa Korca, Zlaté Moravce

Kategória:Všeobecné nemocnice
Počet lôžok:90
IČO:17336015
Adresa:Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce zobraziť na mape
E-mail:mnzm@slovanet.sk
Web:nemocnica.zlatemoravce.info/?page_id=15
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,37*2,421,962,080,62
  Správanie lekárov na oddelení1,11*1,991,591,821,09
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,24*2,101,712,021,49
  Správanie sestier na oddelení1,40*2,612,081,99-0,44
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,18*2,061,661,861,00
  Starostlivosť sestier na oddelení1,29*2,481,961,960,01
  Kvalita ubytovania na oddelení1,70*3,022,422,440,04
  Kvalita stravy na oddelení1,77*2,862,392,570,72
  Kvalita upratovania na oddelení1,37*2,231,862,010,56
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,22*2,351,851,950,51
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,32*2,261,841,970,65
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,43*2,652,132,160,16
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,38*2,431,982,191,05
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,482,482,510,05
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,022,022,190,36
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková3,7 %1,6 %5,2 %4,9 %3,2 %-0,72
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**9,4 %10,5 %12,3 %0,27
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**4,5 %4,0 %4,7 %0,14
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu27,8 %27,8 %13,6 %-1,54
  Úmrtnosť po operačných výkonoch2,4 %2,6 %2,8 %2,8 %2,5 %-0,17
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti0,0 %*8,3 %5,9 %11,1 %0,36
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti0,0 %*0,0 %42,8 %2,47
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,2 %0,2 %0,8 %1,03
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní9,2 %8,3 %5,8 %6,1 %10,9 %1,43
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní14,4 %20,0 %11,3 %11,6 %14,4 %0,84
  Reoperovanosť1,2 %0,0 %0,8 %0,8 %9,1 %1,41
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)*0,0 %0,0 %2,2 %0,46
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 %0,39
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %0,74
  Operovanosť49,4 %47,5 %44,7 %45,4 %59,1 %-0,95
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2501282 6192 9978 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)4,93,25,84,66,40,39
  Točivosť pacienta6,2 %1,6 %76,4 %32,6 %8,3 %-4,46
  Prijaté preklady1,0 %1,6 %1,2 %1,4 %-0,07
  Odchádzajúce preklady1,0 %1,6 %6,0 %5,3 %2,7 %-1,65
  Plánovanosť24,9 %20,3 %130,9 %65,3 %20,1 %2,46
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV89415747041 914 
  Počet lôžok9585  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti1 249 644 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám36,3 %16,1 %-0,46
  Tržby3 438 556  €11 626 377  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-252 530  €34 172  € 
  Odpisy dlhodobého majetku82 282  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-5,0 %4,0 %-1,08
  Krátkodobé záväzky1 629 475  €3 714 400  € 
  Dlhodobé záväzky16 088  €142 387  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti47,3 %38,7 %0,60
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií3,346,250,44