Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Medicína drogových závislostí  (1)

Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica

Kategória:Centrá pre liečbu drogových závislostí
IČO:37957651
Adresa:Cesta k nemocnici 55, 974 01 Banská Bystrica zobraziť na mape
E-mail:info@cpldz-bb.sk
Web:www.cpldz-bb.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta**1,66*
  Správanie lekárov na oddelení**1,48*
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe**1,46*
  Správanie sestier na oddelení**1,64*
  Starostlivosť lekárov na oddelení**1,40*
  Starostlivosť sestier na oddelení**1,48*
  Kvalita ubytovania na oddelení**2,08*
  Kvalita stravy na oddelení**2,20*
  Kvalita upratovania na oddelení**2,04*
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť**1,44*
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe**1,44*
  Informácie od sestier o ďalšom postupe**1,56*
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice**1,68*
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní2,0 %2,0 %26,7 %1,60
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní11,8 %11,8 %32,5 %1,65
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV5326339418314 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)48,549,348,838,8-0,79
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Prijaté preklady30,2 %26,9 %5,9 %10,3 %5,4 %0,97
  Odchádzajúce preklady1,9 %0,0 %1,3 %0,5 %-1,01
  Plánovanosť100,0 %100,0 %100,0 %69,8 %0,78
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV00000 
  Počet lôžok273027  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00