Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov  (1)Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Ortopédia  (1)Pediatria  (1)Úrazová chirurgia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:47249048
Adresa:Nemocničná 7, 066 01 Humenné zobraziť na mape
E-mail:nemocnica.he@svetzdravia.com
Web:he.svetzdravia.com/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,651,383,132,242,17-0,22
  Správanie lekárov na oddelení1,351,312,331,761,770,05
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,621,312,511,961,970,03
  Správanie sestier na oddelení1,501,232,561,921,90-0,05
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,441,232,161,721,800,31
  Starostlivosť sestier na oddelení1,481,232,651,951,87-0,28
  Kvalita ubytovania na oddelení1,991,462,952,352,31-0,09
  Kvalita stravy na oddelení2,322,153,302,722,48-0,69
  Kvalita upratovania na oddelení1,641,462,672,051,95-0,32
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,511,232,561,921,89-0,12
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,551,462,561,961,94-0,07
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,721,312,772,132,11-0,06
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,651,232,872,122,120,00
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,712,712,20-0,97
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,942,942,42-0,87
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,7 %2,6 %4,3 %3,6 %3,2 %-0,10
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti7,1 %*17,1 %14,1 %11,8 %-0,17
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí3,8 %*6,3 %6,7 %4,6 %-0,52
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu14,2 %12,5 %10,1 %11,4 %12,8 %0,10
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,3 %0,4 %1,5 %0,9 %2,0 %0,94
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti14,3 %17,6 %11,7 %12,6 %5,4 %-2,46
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti17,5 %23,5 %21,1 %20,4 %36,8 %0,92
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,2 %0,2 %0,3 %0,3 %0,2 %-0,17
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní14,1 %18,4 %3,2 %7,5 %6,5 %-0,43
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní26,8 %19,5 %5,7 %13,8 %11,8 %-0,59
  Reoperovanosť2,5 %0,4 %1,4 %1,7 %2,7 %0,81
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)2,4 %6,5 %1,2 %2,6 %3,0 %0,22
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,2 %0,1 %0,3 % 
  Operovanosť76,1 %65,1 %66,9 %70,0 %58,5 %0,90
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,1290,9750,84
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV3 6511 0416 05210 7449 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,95,96,26,15,8-0,10
  Točivosť pacienta14,1 %0,5 %9,4 %10,1 %8,2 %-0,50
  Prijaté preklady2,9 %1,3 %2,0 %2,2 %2,2 %-0,00
  Odchádzajúce preklady6,4 %5,9 %4,5 %5,3 %3,0 %-1,68
  Plánovanosť20,0 %4,0 %38,4 %28,8 %26,9 %0,11
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV9242572 0793 2602 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)16,016,10,07
  Počet lôžok332  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu2525102 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu2222121 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti1 458 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %14,8 %0,45
  Tržby12 678 132  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení347 232  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku40 739  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje3,1 %4,2 %-0,13
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti61,3 %51,8 %0,59
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €762 €0,60
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,760,70
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií1,865,140,48