Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov  (1)Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Ortopédia  (1)Pediatria  (1)Úrazová chirurgia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:47249048
Adresa:Nemocničná 7, 066 01 Humenné zobraziť na mape
E-mail:nemocnica.he@svetzdravia.com
Web:he.svetzdravia.com/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,711,882,732,142,05-0,36
  Správanie lekárov na oddelení1,611,592,371,901,79-0,50
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,741,762,732,131,98-0,55
  Správanie sestier na oddelení1,481,652,802,021,97-0,19
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,641,762,331,931,83-0,39
  Starostlivosť sestier na oddelení1,511,652,702,001,94-0,23
  Kvalita ubytovania na oddelení2,022,293,122,492,36-0,29
  Kvalita stravy na oddelení2,051,943,302,532,51-0,06
  Kvalita upratovania na oddelení1,592,002,632,061,98-0,24
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,701,822,702,111,93-0,67
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,701,942,522,051,96-0,35
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,642,182,802,162,14-0,08
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,911,942,822,272,16-0,51
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,1 %0,9 %4,0 %2,9 %3,0 %0,00
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti10,5 %*15,9 %14,5 %12,2 %-0,30
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %*4,0 %2,7 %4,8 %0,42
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu6,0 %0,0 %8,7 %7,4 %12,2 %0,36
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,3 %1,09
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,9 %0,6 %1,1 %1,0 %2,0 %0,07
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti6,1 %10,0 %10,3 %9,3 %5,8 %-0,67
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti19,0 %15,0 %16,3 %16,9 %35,3 %0,95
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,3 %0,1 %0,2 %0,2 %0,2 %-0,22
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní12,8 %15,2 %3,3 %7,0 %6,3 %-0,28
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní25,7 %13,8 %5,6 %13,2 %11,3 %-0,48
  Reoperovanosť2,2 %0,0 %1,2 %1,5 %2,6 %0,16
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)1,4 %9,7 %2,2 %3,1 %3,1 %0,00
  Dekubity (preležaniny)1,1 %0,0 %2,6 %1,8 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,2 %0,6 % 
  Operovanosť79,0 %38,6 %69,7 %68,7 %56,9 %0,96
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,4470,9022,82
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV3 6441 1874 2429 0738 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,25,98,37,16,5-0,23
  Točivosť pacienta15,9 %2,5 %13,0 %12,8 %9,4 %-0,60
  Prijaté preklady1,2 %1,7 %2,4 %1,8 %2,4 %-0,07
  Odchádzajúce preklady5,2 %4,3 %5,4 %5,2 %2,7 %-1,48
  Plánovanosť10,8 %5,6 %11,8 %10,6 %12,5 %-0,11
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1 0393046451 9881 708 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)15,815,8-0,01
  Počet lôžok332332361  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti3 327 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %13,3 %0,47
  Tržby12 539 982  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení192 286  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku27 703  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje1,8 %4,0 %-0,36
  Krátkodobé záväzky1 843 174  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky1 358  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti43,4 %44,7 %-0,09
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €1 387 €0,63
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,860,67
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií4,415,800,28