Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaChirurgiaDermatovenerológiaDialyzačnéDlhodobo chorýchGeriatriaGynekológia a pôrodníctvoJIS chirurgickáJIS internáJIS urologickáNeurológiaOftalmológiaOnkológia v chirurgiiOrtopédiaOtorinolaryngológiaPneumológia a ftizeológiaÚrazová chirurgiaUrológiaVnútorné lekárstvo

Nemocničná a.s., Nemocnica Malacky

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:35865679
Adresa:Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky zobraziť na mape
E-mail:veronika.cvengrosova@nemocnicna.sk
Web:www.casnazdravie.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
 
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,67*2,762,182,08-0,53
  Správanie lekárov na oddelení1,49*2,562,031,82-1,00
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,60*2,732,112,02-0,44
  Správanie sestier na oddelení1,57*2,622,051,99-0,27
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,49*2,672,051,86-0,93
  Starostlivosť sestier na oddelení1,51*2,732,071,96-0,49
  Kvalita ubytovania na oddelení1,80*2,702,202,440,64
  Kvalita stravy na oddelení2,24*3,292,772,57-0,84
  Kvalita upratovania na oddelení1,69*2,752,212,01-0,74
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,53*2,832,161,95-1,03
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,67*2,442,011,97-0,16
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,68*2,872,222,16-0,27
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,78*2,962,332,19-0,67
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,752,752,51-0,51
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,622,622,19-0,91
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková3,3 %5,7 %6,5 %5,5 %3,2 %-0,98
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti*3,5 %3,2 %12,3 %1,42
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí12,0 %*6,0 %7,4 %4,7 %-0,56
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu14,3 %*30,4 %27,4 %13,6 %-1,50
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu***0,4 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,7 %3,6 %10,2 %4,4 %2,5 %-1,27
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti4,6 %5,1 %11,4 %8,7 %11,1 %0,16
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti26,9 %46,2 %31,4 %42,8 %0,66
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %2,0 %2,9 %2,7 %0,8 %-3,69
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní18,3 %*8,4 %11,2 %10,9 %-0,12
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní22,2 %20,8 %12,8 %15,5 %14,4 %-0,31
  Reoperovanosť12,1 %3,6 %0,9 %4,4 %4,1 %-0,16
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %4,6 %3,7 %2,2 %-0,32
  Dekubity (preležaniny)0,2 %0,4 %0,0 %0,1 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza1,0 %0,5 % 
  Operovanosť65,7 %15,9 %20,7 %34,4 %59,1 %-1,71
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 1652652 3423 7728 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)4,83,44,16,40,89
  Točivosť pacienta9,4 %9,4 %9,4 %8,3 %-0,20
  Prijaté preklady1,8 %2,3 %1,9 %1,4 %0,12
  Odchádzajúce preklady1,7 %4,5 %2,1 %2,7 %0,39
  Plánovanosť20,9 %16,2 %20,2 %20,1 %0,00
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV474612688031 914 
  Počet lôžok111111  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti3 472 191 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám28,3 %15,2 %-0,45
  Tržby12 286 329  €11 627 022  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení12 150  €34 100  € 
  Odpisy dlhodobého majetku468 334  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje3,9 %4,0 %-0,01
  Krátkodobé záväzky5 014 024  €3 714 395  € 
  Dlhodobé záväzky277 022  €142 565  € 
  Bankové úvery a výpomoci976 307  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti32,8 %38,7 %-0,42
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií27 041 €3 776 €-3,35
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií7,952,02-2,27
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií15,916,25-1,47
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
 Ďalšie úspechy či silné stránkyNemocnica Malacky je moderné zdravotnícke zariadenie, ktoré zabezpečuje svojim pacientom komplexnú zdravotnú starostlivosť v príjemnom prostredí. Ponúka celé spektrum nadštandardných služieb aj pre náročnejších klientov. Kompletne zrekonštruované priestory vyhovujú najprísnejším európskym štandardom a sú vybavené najmodernejšími technológiami. Nemocnica disponuje najmodernejšou rádiodiagnostikou, ako je magnetická rezonancia, CT a pod.