Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Geriatria  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (1)Ortopédia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocničná a.s., Nemocnica Malacky

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:35865679
Adresa:Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky zobraziť na mape
E-mail:veronika.cvengrosova@nemocnicna.sk
Web:www.casnazdravie.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
 
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,71*2,902,322,05-1,08
  Správanie lekárov na oddelení1,40*2,582,011,79-0,95
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,69*2,662,181,98-0,72
  Správanie sestier na oddelení1,60*2,772,201,97-0,86
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,52*2,682,111,83-1,16
  Starostlivosť sestier na oddelení1,63*2,952,301,94-1,36
  Kvalita ubytovania na oddelení1,79*3,282,562,36-0,46
  Kvalita stravy na oddelení2,21*3,392,802,51-0,97
  Kvalita upratovania na oddelení1,67*3,072,381,98-1,20
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,63*2,852,251,93-1,19
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,71*2,772,241,96-1,13
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,90*2,932,412,14-0,96
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,77*2,932,382,16-1,02
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková4,1 %1,3 %6,3 %5,4 %3,0 %-0,85
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti0,0 %*8,1 %6,0 %12,2 %0,80
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí3,7 %*0,0 %1,4 %4,8 %0,69
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu15,8 %17,6 %17,2 %12,2 %-0,38
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu***0,3 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,2 %5,3 %1,7 %1,6 %2,0 %0,03
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti2,9 %0,0 %6,1 %5,1 %5,8 %0,14
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti26,2 %40,7 %28,0 %28,3 %35,3 %0,36
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,2 %0,0 %0,4 %0,4 %0,2 %-1,16
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní8,3 %*5,0 %6,0 %6,3 %0,08
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní19,6 %42,9 %6,6 %10,6 %11,3 %0,18
  Reoperovanosť2,7 %5,3 %2,0 %2,3 %2,6 %0,04
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)5,6 %*0,0 %2,5 %3,1 %0,13
  Dekubity (preležaniny)0,2 %0,0 %0,1 %0,1 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,8 %0,6 % 
  Operovanosť65,3 %12,8 %53,3 %54,4 %56,9 %-0,20
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9000,902-0,01
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 4562412 2363 9338 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)4,34,75,85,26,50,50
  Točivosť pacienta16,0 %1,7 %13,6 %13,7 %9,4 %-0,77
  Prijaté preklady2,6 %4,6 %3,2 %3,1 %2,4 %0,08
  Odchádzajúce preklady1,9 %2,5 %5,3 %3,9 %2,7 %-0,71
  Plánovanosť5,2 %21,6 %7,6 %7,6 %12,5 %-0,28
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1 236863071 6291 708 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)15,815,80,00
  Počet lôžok111111106  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti4 059 798 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám33,2 %13,3 %-0,70
  Tržby12 221 667  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení6 782  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku443 309  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje3,7 %4,0 %-0,06
  Krátkodobé záväzky5 400 659  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky481 524  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci259 320  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti37,0 %44,7 %-0,51
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií5 721 €1 387 €-1,97
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií5,090,86-3,28
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií17,805,80-2,39
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Ďalšie úspechy či silné stránkyNemocnica Malacky je moderné zdravotnícke zariadenie, ktoré zabezpečuje svojim pacientom komplexnú zdravotnú starostlivosť v príjemnom prostredí. Ponúka celé spektrum nadštandardných služieb aj pre náročnejších klientov. Kompletne zrekonštruované priestory vyhovujú najprísnejším európskym štandardom a sú vybavené najmodernejšími technológiami. Nemocnica disponuje najmodernejšou rádiodiagnostikou, ako je magnetická rezonancia, CT a pod.