Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaArytmia a koronárna jednotkaGynekológia a pôrodníctvoIntervenčná rádiológiaJIS internáJIS kardiologickáKardiológiaOftalmológia

Kardiocentrum Nitra s.r.o

Kategória:Kardiocentrá
IČO:36562882
Adresa:Špitálska 6, 949 01 Nitra zobraziť na mape
E-mail:kardiocentrumnitra@kardiocentrumnitra.sk
Web:www.kardiocentrumnitra.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,25*1,421,281,451,45
  Správanie lekárov na oddelení1,11*1,001,101,291,69
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,22*1,501,271,431,64
  Správanie sestier na oddelení1,21*1,351,241,401,01
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,14*1,001,121,291,07
  Starostlivosť sestier na oddelení1,22*1,351,251,401,23
  Kvalita ubytovania na oddelení1,28*1,501,321,440,61
  Kvalita stravy na oddelení1,55*2,001,631,801,64
  Kvalita upratovania na oddelení1,25*1,001,221,371,14
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,14*1,001,121,311,35
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,23*1,771,321,451,14
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,29*1,641,351,531,58
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,40*1,891,491,661,36
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,001,001,060,89
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym1,001,000,96-0,89
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,1 %1,3 %0,7 %0,6 %1,0 %1,68
  Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii0,3 %2,6 %2,4 %2,0 %3,0 %1,09
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,8 %3,1 %3,1 %2,6 %4,2 %1,41
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch1,2 %1,0 %0,6 %0,9 %1,4 %0,77
  Úmrtnosť po operačných výkonoch*0,0 %0,0 %3,8 %2,02
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,1 %1,27
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní20,9 %3,3 %9,9 %12,2 %21,2 %1,86
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní27,4 %8,3 %18,8 %20,4 %26,9 %1,77
  Reoperovanosť*0,7 %0,7 %14,6 %1,92
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,3 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV8761542 5063 5369 356 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)1,41,41,51,53,81,93
  Točivosť pacienta0,2 %0,0 %0,0 %0,2 %11,4 %2,00
  Prijaté preklady9,8 %10,4 %9,9 %8,5 %0,80
  Odchádzajúce preklady13,8 %18,8 %19,0 %17,8 %8,2 %-1,63
  Plánovanosť40,8 %35,7 %77 400,0 %189,9 %41,0 %2,02
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV95766812 
  Počet lôžok1724  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti0 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,1 % 
  Tržby14 950 371  €48 293 163  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení2 299 277  €1 039 608  € 
  Odpisy dlhodobého majetku84 766  €1 983 098  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje15,9 %6,3 %2,11
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti27,6 %56,5 %-1,80
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií5,665,61-0,02