Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Arytmia a koronárna jednotka  (1)Intervenčná rádiológia  (1)Kardiológia  (1)

Kardiocentrum Nitra s.r.o

Kategória:Kardiocentrá
IČO:36562882
Adresa:Špitálska 6, 949 01 Nitra zobraziť na mape
E-mail:kardiocentrumnitra@kardiocentrumnitra.sk
Web:www.kardiocentrumnitra.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,20*2,211,401,621,91
  Správanie lekárov na oddelení1,12*1,471,181,381,62
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,12*1,471,201,481,90
  Správanie sestier na oddelení1,20*2,001,361,501,91
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,12*1,841,301,381,31
  Starostlivosť sestier na oddelení1,21*2,141,401,471,69
  Kvalita ubytovania na oddelení1,23*2,271,441,501,31
  Kvalita stravy na oddelení1,44*2,391,621,801,65
  Kvalita upratovania na oddelení1,09*1,471,181,481,69
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,14*1,841,271,341,68
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,23*1,841,361,551,86
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,23*2,001,371,631,94
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,29*2,141,441,731,90
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,841,841,34-2,10
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym1,841,841,34-2,10
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,2 %0,0 %0,6 %0,5 %1,0 %1,60
  Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii0,3 %0,0 %3,0 %2,3 %3,0 %0,76
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí2,3 %0,0 %3,1 %2,7 %5,0 %1,61
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu***19,2 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch1,8 %5,0 %0,1 %0,9 %1,0 %0,12
  Úmrtnosť po operačných výkonoch4,0 %0,0 %0,7 %3,5 %1,61
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,48
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní22,0 %0,9 %6,1 %10,4 %1,87
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní29,8 %2,7 %9,3 %18,2 %2,03
  Reoperovanosť12,0 %0,8 %2,7 %5,2 %1,24
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,7152,227-1,68
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV8741532 6423 6699 027 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)1,52,31,41,53,41,75
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %23,1 %2,00
  Prijaté preklady13,6 %15,7 %13,7 %13,8 %9,3 %1,68
  Odchádzajúce preklady14,6 %18,3 %22,0 %20,1 %7,9 %-1,97
  Plánovanosť58,8 %37,9 %59,1 %58,1 %45,8 %1,71
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV2614344612 567 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)20,922,61,61
  Počet lôžok24  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti0 €6 164 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %0,0 %0,95
  Tržby14 049 181  €46 440 199  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení2 575 126  €1 136 502  € 
  Odpisy dlhodobého majetku140 413  €1 696 540  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje19,3 %6,1 %2,15
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti32,7 %55,3 %-1,79
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,003,881,53