Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)JIS chirurgická  (1)JIS gynekologická  (1)JIS interná  (1)JIS onkologická  (4)Klinická onkológia  (1)Maxilofaciálna chirurgia  (1)Nukleárna medicína  (1)Onkológia v chirurgii  (1)Onkológia v gynekológii  (1)Radiačná onkológia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o., Bratislava

Kategória:Onkologické ústavy
IČO:35681462
Adresa:Heydukova 10, 811 08 Bratislava zobraziť na mape
E-mail:ousa@ousa.sk
Web:www.ousa.sk/sk/titulna-stranka-ousa
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,261,431,781,501,531,16
  Správanie lekárov na oddelení1,141,291,481,301,29-1,16
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,211,291,831,491,551,02
  Správanie sestier na oddelení1,211,361,581,381,441,24
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,171,291,551,351,370,43
  Starostlivosť sestier na oddelení1,201,291,481,331,361,16
  Kvalita ubytovania na oddelení1,361,432,321,791,75-0,66
  Kvalita stravy na oddelení1,532,002,211,871,900,30
  Kvalita upratovania na oddelení1,231,641,481,371,460,85
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,201,361,551,371,37-0,11
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,241,361,981,581,57-0,21
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,271,361,891,551,54-1,25
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,351,571,961,641,721,13
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,3 %1,3 %1,9 %1,7 %4,2 %1,17
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch1,2 %1,2 %2,2 %0,81
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,4 %0,8 %0,2 %0,3 %0,7 %0,90
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti0,0 %0,0 %0,0 %2,9 %0,95
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti32,9 %100,0 %41,2 %48,1 %59,5 %1,01
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,92
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní11,9 %41,7 %7,0 %8,7 %16,8 %1,08
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní33,7 %48,7 %8,6 %15,9 %24,5 %1,17
  Reoperovanosť4,0 %1,5 %2,5 %2,9 %2,9 %0,09
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza1,1 %1,1 % 
  Operovanosť86,2 %55,1 %85,1 %83,2 %89,3 %-1,23
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,4591,506-1,09
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 5972984 1746 0696 602 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,36,16,37,41,80
  Točivosť pacienta22,4 %1,3 %19,1 %9,4 %-1,87
  Prijaté preklady0,8 %1,7 %0,8 %0,8 %1,4 %-1,40
  Odchádzajúce preklady0,6 %1,7 %0,7 %0,8 %0,24
  Plánovanosť58,1 %62,1 %58,7 %34,6 %1,35
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV8671412 2203 2282 543 
  Počet lôžok196228202  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti23 897 €946 744 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,1 %2,6 %0,82
  Tržby46 779 402  €36 500 448  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení3 583 371  €966 274  € 
  Odpisy dlhodobého majetku2 543 302  €1 870 054  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje13,1 %7,8 %0,93
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti38,6 %45,7 %-1,31
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií11,5310,60-0,22