Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)JIS chirurgická  (1)JIS gynekologická  (1)JIS interná  (1)JIS onkologická  (4)Klinická onkológia  (1)Maxilofaciálna chirurgia  (1)Nukleárna medicína  (1)Onkológia v chirurgii  (1)Onkológia v gynekológii  (1)Radiačná onkológia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o., Bratislava

Kategória:Onkologické ústavy
IČO:35681462
Adresa:Heydukova 10, 811 08 Bratislava zobraziť na mape
E-mail:ousa@ousa.sk
Web:www.ousa.sk/sk/titulna-stranka-ousa
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,221,471,881,581,640,87
  Správanie lekárov na oddelení1,101,191,421,271,350,83
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,201,381,871,561,601,25
  Správanie sestier na oddelení1,131,431,641,421,440,31
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,131,241,351,251,370,91
  Starostlivosť sestier na oddelení1,131,331,281,231,341,11
  Kvalita ubytovania na oddelení1,271,622,241,801,76-1,01
  Kvalita stravy na oddelení1,582,242,241,981,87-1,00
  Kvalita upratovania na oddelení1,261,521,421,371,600,98
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,141,291,381,281,320,68
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,251,331,731,501,571,24
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,241,431,671,481,590,96
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,251,621,991,671,690,58
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,161,161,190,30
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym1,161,161,190,30
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,1 %1,5 %1,8 %1,6 %4,3 %1,27
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí****
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch2,2 %2,2 %4,4 %0,69
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,6 %1,24
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,8 %0,91
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti29,0 %100,0 %98,8 %77,1 %82,0 %0,90
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 %1,03
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní10,8 %28,8 %15,6 %14,6 %19,9 %1,12
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní32,9 %34,0 %17,1 %21,4 %26,8 %1,19
  Reoperovanosť3,6 %2,6 %2,3 %2,7 %2,7 %0,02
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)****
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,2 %0,2 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,9 %0,6 %1,2 % 
  Operovanosť89,2 %66,0 %76,9 %79,0 %89,1 %-1,62
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,6051,630-0,65
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 6603304 4946 4847 063 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,66,27,16,97,11,27
  Točivosť pacienta24,0 %1,5 %2,0 %7,7 %9,5 %0,78
  Prijaté preklady1,7 %1,2 %0,8 %1,0 %1,3 %-1,49
  Odchádzajúce preklady0,5 %2,1 %1,1 %1,0 %1,1 %0,23
  Plánovanosť62,4 %67,0 %65,7 %64,9 %48,6 %1,27
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV8751612 2453 2812 727 
  Počet lôžok228  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti63 053 €189 149 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,1 %0,5 %0,78
  Tržby48 408 098  €39 762 044  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení3 729 481  €1 925 675  € 
  Odpisy dlhodobého majetku2 548 630  €1 856 620  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje13,0 %9,5 %1,04
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti43,0 %48,3 %-0,49
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií386 €118 €-1,47
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií1,540,47-1,47
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií9,256,14-1,37