Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Medicína drogových závislostí  (1)

Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava

Kategória:Centrá pre liečbu drogových závislostí
IČO:17336201
Adresa:Hraničná 2, 821 05 Bratislava zobraziť na mape
E-mail:cpldz@cpldz.sk
Web:www.cpldz.sk
Prevádzkovateľ:CPLDZ Bratislava
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta***1,61*
  Správanie lekárov na oddelení***1,34*
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe***1,50*
  Správanie sestier na oddelení***1,64*
  Starostlivosť lekárov na oddelení***1,41*
  Starostlivosť sestier na oddelení***1,59*
  Kvalita ubytovania na oddelení***1,91*
  Kvalita stravy na oddelení***2,23*
  Kvalita upratovania na oddelení***1,78*
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť***1,48*
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe***1,39*
  Informácie od sestier o ďalšom postupe***1,52*
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice***1,59*
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní3,0 %40,6 %21,5 %23,6 %0,25
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní6,1 %46,9 %26,2 %29,3 %0,40
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV3540382457303 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)32,021,915,717,523,30,52
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Prijaté preklady0,0 %2,5 %0,0 %0,2 %5,2 %-1,15
  Odchádzajúce preklady0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,4 %0,96
  Plánovanosť100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %91,2 %0,22
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV00000 
  Počet lôžok26  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Ďalšie úspechy či silné stránkyPracovisko navrhlo a koordinovalo medzinárodný projekt EÚ. Zúčastnili sme sa ako partneri na ďalších medzinárodných projektoch spolupráce v oblasti medicíny drogových závislostí v rámci EÚ a v spolupráci s USA. Silnou stránkou, okrem kvalitnej liečby, je nadštandardná mediálna politika. Udávame tón, sme "pace-makeri" v rámci odboru. Najväčšie špecializované pracovisko na Slovensku. Široké medzinárodné kontakty.
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiV diagnostike a liečbe duševných porúch spôsobených užívaním psychoaktívnych látok, vo všetkých formách. Medzi inými jedinečný program metadónovej substitučnej liečby, anonymná telefonická linka na pomoc patologickým hráčom, program liečby závislosti od alkoholu , stupňovanej starostlivosti v rôznych variantách terapeutických prístupov. Liečba závislosti od stimulancií "pervitínu" , program pre pacientov so závislosťou od kanabisu. Periodické, kohortové vyhodnocovanie úspešnosti liečby.